วัดบวรนิเวศวิหาร

วัดบวรนิเวศวิหาร

สถานที่ : ตั้งอยู่ริมถนนบวรนิเวศและถนนพระสุเมรุ แขวงนิเวศ เขตพระนคร

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

เวลาทำการ : บริเวณวัด : ทุกวัน 8.00 น. - 17.00 น.
โบสถ์ : วันธรรมดา 8.00 น. - 8.40 น. และ 20.00 - 21.00น. วันพระ 8.00-12.00 น., 13.00-16.00น.

ค่าธรรมเนียม : ไม่เสียค่าธรรมเนียม

กิจกรรม :

วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา
วันอัฐมีบูชา

 

การเดินทาง :

รถประจำทาง:12 15 56 68
รถปรับอากาศ: 5 11 ทางด่วน 33 สาย 38 68

 

รายละเอียด :

วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชชวรวิหาร สมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ 3
ทรงสร้างขึ้นใหม่ระหว่าง พ .ศ. 2367 - 2375 เดิมมีชื่อเรียกว่า วัดใหม่ ได้รับพระราชทานชื่อใหม่ เมื่อรัชกาลที่ 3 ทรงอาราธนาสมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้ามงกุฎเสด็จมาประทับเมื่อปี พ .ศ. 2375 นอกจากนี้ ยังเป็นวัดที่รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7 และรัชกาลปัจจุบันทรงผนวช เป็นวัดของคณะ สงฆ์ฝ่ายคามวาสีของธรรมยุติกนิกาย

สิ่งสำคัญภายในวัดบวรนิเวศวิหาร ได้แก่ พระอุโบสถ เป็นอาคารแบบตรีมุข หน้าบันประดับกระเบื้องเคลือบ ตรงกลางมีตรามหามงกุฎ พระประธานในพระอุโบสถและพระพุทธชินสีห์ วิหารพระศาสดา พระเจดีย์ใหญ่ และพระตำหนักปั้นหยา สถานที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเจ้าฟ้าที่ทรงผนวช

วัดบวรนิเวศวิหาร-2   วัดบวรนิเวศวิหาร-3  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : โทรศัพท์: (662) 281-2831-3
แฟกซ์: (662) 280-0343

เว็บไซต์ : http://www.watbowon.org/