วัดนักบุญโยเซฟ

วัดนักบุญโยเซฟ

สถานที่ : ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐ ม.๑๑ ต. สำเภาล่ม จ.อยุธยา

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

เริ่มสร้างมาเมื่อ พ.ศ. ๒๒๐๙ ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กษัตริย์องค์ที่ ๒๗ แห่งกรุงศรีอยุธยา หลังจากที่คณะธรรมทูตรุ่นแรกแห่งปารีสคือ ฯพณฯ ท่าน ลังแบร์ต เดอลาม็อต กับพระสงฆ์อีก ๒ รูป ได้เดินทางมากรุงศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๒๐๕ ท่านและคณะได้ทำประโยชน์ต่อชาวกรุงศีรอยุธยา เป็นที่พอพระทัย พร้อมกันนั้นท่านได้เข้าเฝ้า สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อทูลขอที่สร้างวัดและโรงเรียนขึ้น เพื่อประกอบการพิธีทางศาสนาและให้การศึกษาแก่เด็ก พระองค์ท่านได้พระราชทานที่ดินแปลงหนึ่งริมแม่น้ำ เพื่อสร้างวัดและโรงเรียน ซึ่งเรียกชื่อสมัยนั้นว่า"ค่ายนักบุญยอเซฟ" ก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะเสียแก่พม่า คนไทยได้อาศัยวัดนี้ต่อสู้กับพม่า จนกระทั่งถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๓๑๐ ก่อนกรุงแตกเพียง ๑๐วัน พม่าได้เผาและปล้นสะดมทรัพย์สินไปจนหมดสิ้น และหลังเสียกรุงศรีอยุธยา พระสังฆราชบรีโกต์และสัตบุรุษถูกกวาดต้อนไปพม่าด้วย วัดนี้จึงกลายเป็นวัดร้างไม่มีพระสงฆ์ดูแล ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๗๔ คุณพ่อปัลเลอกัวกับคณะได้เข้ามาเมืองไทยจึงได้บูรณะฟื้นฟู อีก๗ ปี ต่อมาคุณพ่อปัลเลอกัวได้รับแต่งตั้งเป็นสังฆราชคุณพ่อแวร์เนย์จึงมาเป็นเจ้าอาวาสแทน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวัดมีอายุนานถึงร้อยกว่าปีแล้วจึงทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างผนัง หลังคาและพื้นทรุดโทรมลงการชำรุดเสียหายมากขึ้น ทางอัครสังฆมณฑลกรุเทพฯ โดยพระคุณเจ้าพระคาร์ดินัล มีชัย กิจบุญชู ได้มอบหมายให้ บริษัท มรดกโลก จำกัด ทำการสำรวจสภาพการเสียหายของวัดและรากฐานเดิม และบูรณะขึ้นมาใหม่ให้แข็งแรงมากขึ้น พร้อมทั้งประดับตกแต่งภายในทั้งหมดและจัดที่บรรจุศพของ พระสังฆราชปีแอร์ ลังแบร์ต เดอ ลา ม็อต และพระสังฆราช หลุยส์ ลาโน ไว้ภายในวัด ด้านพระแท่นทั้งสองข้าง ส่วนศพ (กระดูก) ของพระสังฆราช อีก ๖ องค์ รวมทั้งบรรดามิชนารีอีก ๒๓ องค์ ได้รับการย้ายไปบรรจุไว้ในอนุสรณ์สถานฯในสุสานของวัด

วัดนักบุญโยเซฟ -2   วัดนักบุญโยเซฟ -3   วัดนักบุญโยเซฟ -4   วัดนักบุญโยเซฟ -5   วัดนักบุญโยเซฟ -6  

รายละเอียดเพิ่มเติม :