วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

สถานที่ : ถนนจักรพงษ์ แขวงบางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพฯ

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

สิ่งที่น่าสนใจ :

วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโท สร้างสมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาททรงสถาปนาวัดขึ้นมาใหม่ และรัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯ ให้เป็นวัดพระสงฆ์ฝ่ายรามัญ เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ทหารรามัญในกองทัพของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ต่อมาเมื่อมีชัยชนะต่อกองทหารข้าศึกถึง ๓ ครั้ง จึงพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดชนะสงคราม” โดยมี “พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฎฐ์ มเหทธิศักดิ์ปูชนียะชยันตะโคดม บรมศาสดา อนาวรญาณ” ประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ

กิจกรรม :

คติ “มีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง”
เครื่องสักการะ ธูป ๓ ดอก เทียน ๑ เล่ม ดอกบัว ๑ ดอก สำหรับพระประธานในโบสถ์ ธูป ๕ ดอก เทียน ๑ เล่ม ดอกบัว ๑ ดอก สำหรับรูปเคารพสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท

 

การเดินทาง :

การเดินทาง
รถประจำทาง สาย ๓๓, ๖๔, ๖๕
รถปรับอากาศ สาย ปอ. ๓, ๓๒, ๓๓, ๖๔, ๖๕

 

รายละเอียด :

วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโท สร้างสมัยก่อนกรุงรัตรโกสินทร์ สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาททรงสถาปนาวัดขึ้นมาใหม่ และรัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้เป็นวัดพระสงฆ์ฝ่ายราชสามัญ เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ทหารรามัญในกองทัพของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ต่อมาเมื่อมีชัยชนะต่อกองทหารข้าศึกถึง 3 ครั้ง จึงพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดชนะสงคราม”

วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร มีพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย เป็นพระประธาน มีพระนามว่า “พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์ มเหทธิศักดิ์ปูชนียะชยันตะโคดมบรมศาสดา อนาวรญาณ” ประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ

วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร-2   วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร-3   วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร-4   วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร-5  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เว็บไซต์ : http://www.9wat.net/