วัดจองคำ วัดจองกลาง

วัดจองคำ วัดจองกลาง

สถานที่ : ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

สิ่งที่น่าสนใจ :

พิพิธภัณฑ์จัดแสดงตุ๊กตาไม้แกะสลัก

รายละเอียด :

 

 
  วัดจองคำ วัดจองกลางอยู่บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ เป็นวัดเก่าแก่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2370 โดยช่างฝีมือชาวไทยใหญ่ เป็นศิลปะแบบไทยใหญ่ที่แปลกและงดงามมาก หลังคาวัดเป็นรูปประสาท เพราะมีคติว่าปราสาทเป็นของสูง ผู้ที่ประทับอยู่ในปราสาทควรจะเป็นพระมหากษัตริย์ หรือตัวแทนพระศาสนา ในวิหารเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระประธาน มีขนาดหน้าตักกว้าง 4.85 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2469 โดยช่างฝีมือชาวพม่า เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ค้ายพระศรีศากยมุนี (หลวงพ่อโต) ที่วิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามฯ เหตุที่เรียกชื่อวัดจองคำ เนื่องจากเสาวัดประดับด้วยทองคำเปลว
 
 
 
วัดจองกลาง ตั้งอยู่ข้างกับวัดจองคำ ในวิหารมีแท่นบูชาตั้งพระพุทธสิหิงค์จำลอง ปิดทองเหลืองอร่ามไปทั้งองค์ และภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงตุ๊กตาไม้แกะสลักเป็นรูปคนและสัตว์ ฝีมือแกะสลักของช่างชาวพม่าซึ่งนำมาจากพม่าตั้งแต่ พ.ศ. 2400 เปิดให้เข้าชมเวลา 08.00 – 18.00 น. 
นอกจากนี้มีภาพจิตรกรรมบนแผ่นกระจกเรื่องพระเวสสันดรชาดก และภาพพุทธประวัติ   ตลอดจนภาพแสดงชีวิตความเป็นอยู่ของคนสมัยนั้นหลายภาพ มีคำบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาพม่า และมีบันทึกบอกไว้ว่าเป็นฝีมือของช่างไทยใหญ่จากมัณฑะเลย์ 
 
   
 
  หนองจองคำหนองจองคำ เป็นสวนสาธารณะตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นหนองน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีน้ำตลอดปี เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ของชาวแม่ฮ่องสอน เป็นสถานที่ที่นิยมไปถ่ายรูปและชื่นชมทัศนียภาพของวัดจองคำ และวัดจองกลางในมุมกว้าง และใช้เป็นสถานที่จัดงานประเพณีที่สำคัญ ๆ ของจังหวัดด้วย
  บริเวณใกล้หนองจองคำ มีถนนคนเดินให้นักท่องเที่ยวไว้จับจ่ายซื้อของที่ระลึก 
 
วัดจองคำ วัดจองกลาง-2   วัดจองคำ วัดจองกลาง-3   วัดจองคำ วัดจองกลาง-4   วัดจองคำ วัดจองกลาง-5   วัดจองคำ วัดจองกลาง-6   วัดจองคำ วัดจองกลาง-7   วัดจองคำ วัดจองกลาง-8  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เว็บไซต์ : http://www.travelmaehongson.org/