วัดขุนเมืองใจ

วัดขุนเมืองใจ

สถานที่ : ตั้งอยู่ริมถนนสาย 5 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

วัดขุนเมืองใจ เป็นวัดโบราณที่สำคัญวัดหนึ่ง เคยเป็นวัดที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาในสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ยังไม่พบหลักฐานว่าใครสร้าง คงเป็นเป็นวัดร้างมาตั้งแต่คราวเสียกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2310 วัดนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "วัดขุนดลใจ" ปัจจุบันมีซากเจดีย์ใหญ่ย่อเหลี่ยมไม้สิบสอง ผ่าศูนย์กลางกว้าง 19.30 เมตร ยอดหัก 1 องค์ นอกจากนี้ก็มีอุโยสถ วิหาร พระเจดีย์ และกำแพงแก้ว ในหนังสือ "ภูมิสถานกรุงศรีอยุธยา" ว่าพระมหาเจดีย์ของวัดขุนเมืองใจนี้เป็นหลักของพระนครศรีอยุธยาด้วยแห่งหนึ่ง ดังมีความพรรณาไว้ว่า "อนึ่ง ซึ่งเป็นหลักกรุงเทพมหานครศรีอยุธยาราชธานีนั้นคือ พระมหาปราสาทสามองค์กับพระมหาธาตุวัดพระราม 1 วัดหน้าพระธาตุ 1 วัดราชบูรณะ 1 แลพระมหาเจดียสถานวัดหลวงศุภสวรรค์ 1 วัดขุนเมืองใจ 1 กับพระพุทธปฏิมากรวัดพระศรีสรรเพชญ์ 1 วัดมงคลบพิท 1 แลนอกกรุงเทพฯ นั้นคือ พระมหาเจดียสถาน วัดเจ้าพญาไทสูงสองเส้นหกวา 1 วัดภูเขาทองสูงสองเส้นห้าวา 1 กับพระประธานวัดเจ้าพะนันเชิงของพระเจ้าสามโปเตียนช่างปิดตกรวมเงานดวง แก้ยอดพระเจดีย์ วัดเจ้าพญาไทป่าแก้ว ตกตำบลนี้ นอกกรุงเทพมหาครแล"

วัดขุนเมืองใจ-2   วัดขุนเมืองใจ-3   วัดขุนเมืองใจ-4   วัดขุนเมืองใจ-5   วัดขุนเมืองใจ-6   วัดขุนเมืองใจ-7   วัดขุนเมืองใจ-8   วัดขุนเมืองใจ-9   วัดขุนเมืองใจ-10   วัดขุนเมืองใจ-11  

รายละเอียดเพิ่มเติม :