ฟูล มูน ปาร์ตี้ ที่เกาะพงัน

ฟูล มูน ปาร์ตี้ ที่เกาะพงัน

สถานที่ : จังหวัดสุราษฎ์ธานี

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

เกาะพงันนั้นอยู่ห่างจากเกาะสมุยไปทางทิศเหนือ ประมาณ 20 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที และอยู่ห่างตัวจังหวัด 100 กิโลเมตร เกาะพะงันมีเนื้อที่ 170 ตารางกิโลเมตร เป็นหนึ่งในจำนวน 48 เกาะที่ตั้งอยู่ในช่องอ่างทอง ภูมิประเทศของเกาะพะงันมีภูเขาอยู่ตรงกลางเกาะ ทอดตัวจากทิศเหนือจดทิศใต้ มีที่ราบทางด้านทิศตะวันตกของเกาะ ส่วนทางทิศตะวันออกเป็นเทือกเขาจดทะเล บางแห่งก็มีอ่าวเล็กอ่าวน้อยเรือเข้าจอดได้เป็นบางฤดู

ตำบลเกาะพะงัน อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเกาะพะงัน เป็นอำเภอที่มีเนื้อที่น้อยที่สุด ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ ได้แก่ เกาะพะงัน เกาะเต่า อยู่ห่างจากจังหวัดไปทางทิศตะวันออกของอ่าวไทยประมาณ 100 กม. เกาะพะงันมีการตั้งถิ่นฐานมากกว่า 100 ปี วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวสวนมะพร้าว ในอดีตเคยเป็นเมืองที่ขึ้นกับเมืองไชยา และเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับ ตำบลเกาะพะงันประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านท้องศาลา หมู่ 2 บ้านในสวน หมู่ 3 บ้านมะเดื่อหวาน หมู่ 4 บ้านวกตุ่ม หมู่ 5 บ้านโฉลกบ้านเก่า หมู่ 6 บ้านหินกอง หมู่ 7 บ้านโฉลกหลำ หมู่ 8 บ้านศรีธนู

ฟูล มูน ปาร์ตี้ ที่เกาะพงัน-2   ฟูล มูน ปาร์ตี้ ที่เกาะพงัน-3  

ผู้เขียน :

-

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : http://kohphangan.com/thai/index.html

เว็บไซต์ : http://fullmoonparty-thailand.com/