ฟาร์มโชคชัย

ฟาร์มโชคชัย

สถานที่ : จังหวัด นครราชสีมา

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

ฟาร์มโชคชัย บริหารโดย "โชค บูลกุล" และถือเป็นฟาร์มโคนมที่ใหญ่ที่สุด และมีระบบการจัดการดีที่สุดในเอเชียก็ว่าได้ มีพื้นที่กว่า 2 หมื่นไร่ แบ่งการจัดการเป็น 5 ฟาร์ม กระจัดกระจายในบริเวณใกล้เคียงกัน มีโคนมภายในฟาร์มถึง 5,000 ตัว กิจการภายในฟาร์มที่น่าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ์เครื่องจักรเก่า ศูนย์พันธุกรรมโคนม โรงรีดนม ศูนย์รับน้ำนมดิบ โรงงานผลิตนม คอกพักโค ทุ่งทานตะวัน บ่อหญ้าหมัก โรงเก็บหญ้าแห้ง คอกเลี้ยงลูกโค สนามฝึกม้า ฟาร์มสุนัข ฟาร์มนก ฟาร์มม้าแข่ง ฟาร์มสวนสัตว์ และร้านขายของที่ระลึก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวของฟาร์มโชคชัยด้วย

ล่าสุด เพลินพิศ หาญเจริญวนะภูษิต รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย จำกัด บอกว่า ได้มีการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายในฟาร์มโชคชัย คือ การท่องเที่ยวในรูปแบบแคมปิ้งค้างคืนด้วย

จุดแรกที่เราจะเข้าไปชมฟาร์มโชคชัย หลังจากที่ฟังบรรยายสรุปแล้ว จะเข้าไปพิพิธภัณฑ์เครื่องจักรเก่าอยู่ด้านซ้าย นัยว่ารถจักรเหล่านี้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่คุณโชคชัย บุกเบิกสร้างฟาร์มก่อนจะเป็นวันนี้ได้ จากนั้นไปดูการสาธิตการรีดนมโคใช้มือแบบโบราณและการรีดนมโคด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่า Pipeline เสร็จแล้วไปชมกระบวนการผลิตนมสดยี่ห้อใหม่ "อื่ม ! ...มิลล์" ซึ่งเป็นโรงงานขนาดเล็กแต่มีระบบที่ทันสมัย

ออกจากโรงงานผลิตนมไปขึ้นรถลาก เพื่อชมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกมากมาย โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยบรรยายตลอดทาง อาทิ ชมคอกวัว คอกม้า บ่อหญ้าหมัก โรงเก็บหญ้าแห้ง สวนแก้วมังกร แล้วจะลงจากรถเพื่อฝึกม้าและโรงแสดงคาวบอย ซึ่งเป็นการจำลองการดำรงชีพของคาวบอยในอดีต เราใช้เวลที่นี่ราว 20 นาที

รายการต่อไปดูการสาธิตสุนัขต้อนแกะให้ขึ้นรถบรรทุก ก่อนจะพาไปปล่อยนักท่องเที่ยวในสวนสัตว์ขนาดเล็ก ซึ่งมีสัตว์ป่าแสนเชื่อหลายชนิดทั้งกวางม้า ไก่ป่า นก แพะ อูฐ และอื่นๆ สัตว์แต่ละตัวในสวนสัตว์แห่งนี้เชื่องมาก อย่างกวางสามารถจับเล่นได้

สุดยอดของที่นี่เป็นรายการสุดท้าย ชมการแสดงโชว์ของสัตว์แสนรู้หลายอย่าง อาทิ แพะไต่ถัง สุนัขพันธุ์กระโดดเชือก กระโดดห่วง สุนัขป้อนนมลูกโค เป็นต้น

ฟาร์มโชคชัย-2   ฟาร์มโชคชัย-3  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : (66) 044-328485 / farmoperate@farmchokchai.com

เว็บไซต์ : http://www.farmchokchai.com/en/chokchai_main.asp

การเดินทาง :

railways-tab
airplans-tab
buses-tab
ships-tab
automobile-tab

dot