พิพิธภัณฑ์ พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี

พิพิธภัณฑ์ พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี

สถานที่ : อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

add-mykalenda

เวลาทำการ : ทุกวัน เว้นวันจันทร์ (ถ้าตรงกับวันหยุดราชการเปิดตามปกติ และหยุดชดเชยในวันต่อไป) เวลา 8.00 -16.30 น.

รายละเอียด :

 พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี อยู่ห่างจากเทศบาลกันตังประมาณ 200 เมตร ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนค่ายพิทักษ์ ตำบลกันตัง เป็นที่ตั้งของสถานที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญ คือ "จวนเก่าเจ้าเมืองตรัง" หรือบ้านพักอดีตเจ้าเมืองตรังพระยารัษฎานุประดิษฐ์ เป็นเรือนไม้ 2 ชั้น มีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งและเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของท่านอย่างครบถ้วน โดยทายาทตระกูล ณ ระนอง เป็นผู้ดูแลรักษา

                                          

 

        สำหรับตัวบ้านพัก เป็นเรือนไม้ปั้นหยาสองชั้น  ตัวบ้านโปร่ง มีระเบียงรับลมโดยรอบ ภายในได้รับการพัฒนาและปรังปรุงดูแลรักษาอย่างดี ส่วนใหญ่จะยังคงจัดแต่งไว้เช่นเดียวกับ เมื่อครั้งพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดีอาศัยอยู่ ชั้นล่างมีหุ่นขี้ผึ้งรูปพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ใส่เสื้อคอปิดสีขาว นุ่งผ้าม่วง ถือไม้เท้า อยู่ในอิริยาบถนั่งเก้าอี้พักผ่อน ข้างๆ มีกระโถนทองเหลืองและเชี่ยนหมากแบบโบราณชั้นบนมีห้องนอนและมีหุ่นขี้ผึ้งรูปพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี อีกรูปหนึ่งแต่มีสีดำ

         “พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี" หรือ "ท่านคอซิมบี้"  หลายคนรู้จักท่านดีในฐานะพ่อเมืองตรังในอดีต ผู้พัฒนาเมืองตรังให้เป็นศูนย์กลางการสัญจร โดยการตัดเส้นทางผ่านเทือกเขาบรรทัดระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง และเป็นผู้ที่นำยางพาราต้นแรกมาปลูกในภาคใต้ของประเทศไทย แต่น้อยคนนักจะทราบถึงถิ่นพำนักของท่านในอดีต คือ อำเภอกันตัง 

พิพิธภัณฑ์ พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี-2   พิพิธภัณฑ์ พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี-3  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : โรงเรียนกันตังพิทยากร โทร. (075) 274 -151-8

เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/where-to-go/cities-guide/attractions/in...

การเดินทาง :