พิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย

พิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย

สถานที่ : กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง นนทบุรี

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

add-mykalenda

เวลาทำการ : เปิดทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30–16.30 น.

ค่าธรรมเนียม : 30 บาท/คน สำหรับผู้ใหญ่
15 บาท/คน สำหรับเด็ก
150 บาท/คน สำหรับชาวต่างชาติ

การเดินทาง :

โดยสารรถประจำทางสาย 97

 

รายละเอียด :

 

                                        
พิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย  สังกัดกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข   พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในกระทรวงสาธารณสุข   ถนนติวานนท์  ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารทรงไทยแบบเครื่องก่อ 9 หลัง ออกแบบโดยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ภายในตัวอาคารทรงไทยจัดแบ่งเป็น 3 ชั้นคือ ชั้นใต้ดิน ชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สอง  ชั้นที่สองเป็นส่วนพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาและวิวัฒนาการการแพทย์แผนไทย ปรัชญาการแพทย์พื้นบ้าน จัดแสดงเครื่องยาไทยประเภทต่าง ๆ และยังแสดงให้เห็นการนำภูมิปัญญาไทยมาใช้ในชีวิตประจำวัน  ประกอบด้วยห้องต่างๆ 7 ห้อง ชั้นที่หนึ่งของอาคารพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย ห้องอาหารเพื่อสุขภาพ ขายอาหารเพื่อสุขภาพ และมีห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ยาดม ยาทา ลูกอม สบู่ ยาสระผม ในบริเวณเดียวกันจะเห็น ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย ห้องตรวจรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย  ห้องอบสมุนไพร ห้องนวด มีบริการนวดรักษาโดยสมัครเป็นสมาชิกก่อน  ชั้นใต้ดิน ประกอบด้วย ห้องประชุม ห้องสมุด ศูนย์จำหน่ายหนังสือของโครงการพัฒนาต่างๆ ด้านนอกอาคารมีเขามอซึ่งจำลองมาจากวัดโพธิ์ บนเขามอคัดเลือกท่าฤาษีดัดตนขนาดเท่าคนจริงจัดแสดง 25 ท่าและปลูกสมุนไพรที่เป็นยาต่างๆไว้บนเขาด้วย  ภายในเขามอมี “ถ้ำฤาษีเขามอหรือถ้ำครูแผนไทย” ภายในถ้ำติดแอร์และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและรูปฤาษีดัดตนในท่าต่างๆ  รอบๆ เขามอแวดล้อมด้วยต้นไม้สมุนไพร  บางต้นติดระบบสัญญาณเมื่อกดปุ่ม  ต้นไม้สามารถพูดบอกข้อมูลรายละเอียดของต้นไม้ บริเวณรอบๆ อาคาร ยังแวดล้อมด้วยสวนสมุนไพรที่ปลูกไว้นับพันชนิด และยังมีซุ้มขายอาหารที่ทำจากพืชผักสมุนไพร  ร้านขายพืชผักปลอดสารพิษ ร้านขายยาสมุนไพร   ถ้าใครสนใจเรียนการแพทย์แผนโบราณ หรือ การนวดตัว นวดเท้า ก็สามารถสมัครเรียนได้ที่ สถาบันส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย  มีหลายหลักสูตรทั้งนวดตัว นวดเท้า ผู้เรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพต่อไปได้  โดยมีใบประกาศนียบัตรรับรองจากระทรวงสาธารณสุข 
พิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย-2   พิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย-3   พิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย-4  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : 0 2591 1095.

เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/where-to-go/cities-guide/attractions/in...