พิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย

พิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย

สถานที่ : อาคารเภสัชกรรมสมาคม เลขที่ 40 ซอยสันติสุข สุขุมวิท 38 กรุงเทพฯ

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

add-mykalenda

เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00–16.00 น.

รายละเอียด :

                                            

พิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารเภสัชกรรมสมาคม เลขที่ 40 ซอยสันติสุข สุขุมวิท 38 เยื้องกับซอยทองหล่อ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้รู้ประวัติการแพทย์แผนไทยจนถึงปัจจุบัน จัดแสดงเรื่องราวตามหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ต้นกำเนิดวิชาชีพเภสัชกรรม วิวัฒนาการเภสัชกรรมแผนตะวันออกและภูมิปัญญาพื้นบ้าน วิวัฒนาการเภสัชกรรมไทยแผนตะวันตก วิวัฒนาการสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  ประวัติการศึกษาเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย  วิวัฒนาการวิชาชีพและบทยาทของเภสัชกร รวมถึงกำเนิดและบทบาทของเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  อีกทั้งยังรวบรวมเภสัชภัณฑ์ ในยุคต่างๆ  คัมภัร์ และสูตรยาโบราณ ตำรานวด ที่บันทึกในสมุดข่อย และใบลาน

พิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย-2   พิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย-3   พิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย-4   พิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย-5   พิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย-6  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : 0 2391 6243, 0 2712 1627

เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/where-to-go/cities-guide/attractions/in...