พิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาส

พิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาส

สถานที่ : อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

add-mykalenda

เวลาทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น.

รายละเอียด :

 

พิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาส 
 
                           
ตั้งอยู่ภายในวัดปรมัยยิกาวาส โดยมีอาคารสองชั้นซึ่งแต่เดิมเป็นกุฎิของอดีตเจ้าอาวาส สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นอาคารจัดแสดง ชั้นล่างหรือหอไทยนิทัศน์เครื่องปั้นดินเผาได้รับการสนับสนุนจาก สวทช. จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาเป็นหลัก โดยได้จำลองเตาเผาและหุ่นจำลองของช่างทำเครื่องปั้นดินเผาไว้ มีมุมฉายวีดิทัศน์เรื่องราวต่างๆ อาทิ ขนมไทยที่มีชื่อเสียงของเกาะเกร็ด พื้นที่ส่วนใหญ่ในอาคารจัดแสดงวิวัฒนาการของเครื่องปั้นดินเผาที่พบในประเทศไทย และมีตัวอย่างของเครื่องปั้นดินเผาในภาคต่างๆ จัดแสดงด้วย มุมหนึ่งจัดแสดงเครื่องใช้ไม้สอยในบ้านที่วางกองอยู่รวมกันอาทิ พัดลมเก่า ตะเกียง หรือเครื่องใช้ไม้สอยในครัวเรือนจำพวกครก กระทะใบบัว กระต่ายขูดมะพร้าว เป็นต้น 
ชั้นบน ประกอบไปด้วยสิ่งของหลากหลายประเภท ได้แก่ 
1. สิ่งของในพระเจ้าบรมมหัยยิกาเธอ กรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร 
2. สิ่งของที่อดีตเจ้าอาวาสได้รับการถวายมาเนื่องในวาระสำคัญของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 
3. สิ่งของในวัฒนธรรมประเพณีมอญ หลายชิ้นสืบมาแต่ก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ 
4. สิ่งของเบ็ดเตล็ด อาทิ พิมพ์ดีดสมัยเก่าที่ตรีตรา "กรมพัสดุ" 
พิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาส-2   พิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาส-3   พิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาส-4   พิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาส-5  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : 0 2584 5120

เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/where-to-go/cities-guide/attractions/in...