พิพิธภัณฑ์พุทธศิลป

พิพิธภัณฑ์พุทธศิลป

สถานที่ : เลขที่ 104 ถนนพัฒนาการ ซอย 40 กรุงเทพฯ

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

add-mykalenda

เวลาทำการ : วันอังคาร-อาทิตย์ ปิดวันจันทร์ (กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม) ตั้งแต่เวลา 10.00-17.30 น.

ค่าธรรมเนียม : ค่าเข้าชม ประชาชนทั่วไปและชาวต่างประเทศ 250 บาท นักเรียน นักศึกษา 50 บาท คณะนักศึกษาและข้าราชการที่ติดต่อมาจากสถาบัน 25 บาท

รายละเอียด :

                                      

ตั้งอยู่เลขที่ 104 ถนนพัฒนาการ ซอย 40 นับเป็นพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปของเอกชนขนาดใหญ่ ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะไทย เน้นเนื้อหาแสดงศิลปะพระพุทธรูปไทยที่สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชนชาติไทย โดยมีการจัดการพิพิธภัณฑ์ในระดับมาตรฐานสากล คือ มีแสง เสียง (บทสวด) กลิ่น (กำยาน) พร้อมระบบปรับอากาศ นอกจากพระพุทธรูปและโบราณวัตถุที่หลากหลายในทุกยุคสมัยแล้ว ยังมีส่วนที่จัดเป็นตำหนักและพิพิธภัณฑ์เจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์สำคัญตามความเชื่อของชาติต่างๆ ในเอเชีย

พิพิธภัณฑ์พุทธศิลป-2   พิพิธภัณฑ์พุทธศิลป-3   พิพิธภัณฑ์พุทธศิลป-4  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : โทร. 0-2321-0048, 0-2322-2434 โทรสาร 0-2322-2412

เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/where-to-go/cities-guide/attractions/in...