พิพิธภัณฑ์ปราสาท

พิพิธภัณฑ์ปราสาท

สถานที่ : เลขที่ 9 ซอย 4 A ถนนกรุงเทพกรีฑา ซึ่งตัดแยกจากถนนศรีนครินทร์ เขตบางกะปิ

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

add-mykalenda

เวลาทำการ : พิพิธภัณฑ์ พฤหัส-เสาร์ 10.00-15.00 น. วันหยุดทำการ: จันทร์

ค่าธรรมเนียม : 1 คน 1,000 บาท ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปคนละ 500 บาท

รายละเอียด :

พิพิธภัณฑ์ปราสาท เป็นสถานที่เก็บรวบรวมสิ่งของตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ และมีการจำลองสถาปัตยกรรมที่งดงามหลายรูปแบบ เช่น ตึกฝรั่ง ตำหนักแดงซึ่งได้จำลองมาจากตำหนักในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอพระซึ่งจำลองมาจากวัดใหญ่สุวรรณาราม เป็นต้น

                                                

-  ตำหนักแดง เป็นเรือนไม้สักทรงไทยจำลองแบบจากตำหนักแดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุสมัยอยุธยาและสมันต้นกรุงรัตนโกสินทร์ อาทิเช่น เครื่องเรือนสมัยอยุธยา ชุดถ้วยชาจีน ษุบบก ฯลฯ 

-  ศาลาลานนา ตั้งอยู่ใกล้อาคารยุโรป เป็นศาลาไม้ศิลปะลานนา ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะลานนา

-  อาคารทรงยุโรป จัดแสดงสิ่งของและเครื่องใช้ของบ้านไทยในสมัยก่อน เครื่องเบญจรงค์และงานศิลปะทางตะวันตก
      นอกจากนี้บังมีอาคารอื่นๆ ทีน่าสนใจ เช่น เจดีย์ โบสถ์ หอแก้ว ศาลเจ้าแม่กวนอิม เทวาลัยสมัยลพบุรี ฯลฯ รวมทั้งภาชนะดินเผาสมัยสุโขทัยที่จัดวางอยู่รอบบริเวณสวนซึ่งได้รับการตกแต่งดูแลเป็นอย่างดี และยังเป็นที่สะสมพันธุ์ไม้หายากทั้งของไทยและของต่างประเทศ

พิพิธภัณฑ์ปราสาท-2   พิพิธภัณฑ์ปราสาท-3   พิพิธภัณฑ์ปราสาท-4  

ผู้เขียน :

การเข้าชมกรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อน 2 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : โทร.02-379-3601, 02-379-3607

เว็บไซต์ : http://bangkok.sawadee.com/museums.htm