พระราชวังโบราณ

พระราชวังโบราณ

สถานที่ : จ.อยุธยา

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

add-mykalenda

เวลาทำการ : เปิดบริการทุกวัน 06.00 – 18.00 น.

ค่าธรรมเนียม : ชาวไทยคนละ 10 บาท
ชาวต่างประเทศคนละ 50 บาท

สิ่งที่น่าสนใจ :

- พระที่นั่งวิหารสมเด็จ
- พระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท
- พระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์
- พระที่นั่งจักรวรรดิ์ไพชยนต์
- พระที่นั่งตรีมุข
- พระที่นั่งบรรยงค์รัตนาสน์
- วัดพระศรีสรรเพชญ์

รายละเอียด :

พระราชวังหลวงหรือพระราชวังโบราณ เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่เดิมอยู่ในบริเวณที่เป็นวัดพระศรีสรรเพชญ์ ต่อมาเมื่อถึงสมัยพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ.1991 โปรดให้ยายพระราชวังขึ้ไปสร้างใหม่ทางเหนือริมแม่น้ำลพบุรีและอุทิศพระราชวังให้เป็นวัดพระศรีสรรเพชญ์สำหรับประกอบพระราชพิธีต่างๆ ของพระมหากษัตริย์ มีลักษณะแผนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. เขตพระราชฐานชั้นนอก 2. เขตพระราชฐานชั้ยกลาง 3. เขตพระราชฐานชั้นใน ประกอบด้วยพระที่นั่งต่างๆ คือ 1. พระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ สมเด็จพระนารายณ์ฯ โปรดให้สร้างบนพระที่นั่งเบญจรัตนปราสาท ซึ่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้สร้างขึ้นเดิมเรียกว่า "พระที่นั่งสุริยามรินทร์" ต่อมาสมเด็จพระเจ้าบรมโกศได้แปลงชื่อเป็น "พระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์" 2. พระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โปรดให้สร้างขึ้นเป็นที่ประทับในการออกว่าราชการและรับแขกเมือง 3. พระที่นั่งวิหารสมเด็จ สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2186 ตรงพระที่นั่งมังคลาพิเษกซึ่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงสร้างแล้วถูกเพลิงไหม้ไป 4. พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์ สมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดให้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2175 พระราชนามว่า "พระที่นั่งศิริยโสธรมหาพิมานบรรยงค์" ใช้เป็นที่ประทับทอดพระเนตรการฝึกทหาร ประลองอาวุธและขบวนแห่ทางสถลมารค 5. พระที่นั่งบรรยงค์รัตนาสน์ หรือ "พระที่นั่งท้ายสระ" สมเด็จพระเพทราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2231 เพื่อเป็นที่ประทับฝ่ยใน 6. พระที่นั่งตรีมุข ไม่ปรากฏว่าสร้างในรัชกาลใด เมื่อปี พ.ศ. 2451 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างพลับพลาขึ้นบริเวณที่สร้างพระที่นั่งตรีมุขเดิมเพื่อประกอบพิธีบวงสรวงอดีตบุรพกษัตริย์กรุงศรีอยุธยา เมื่อพระองค์ครองราชย์ครบ 40 ปี 7. พระที่นั่งทรงปืน ไม่ปรากฏว่าสร้างในรัชกาลใดเมื่อสมเด็จพระเพทราชทรงสร้างพระที่นั่งบรรยงค์รัตนาสน์ โปรดให้ทำพระที่นั่งทรงปืนเป็นท้องพระโรงเสด็จออกขุนนาง

พระราชวังโบราณ-2   พระราชวังโบราณ-3   พระราชวังโบราณ-4   พระราชวังโบราณ-5   พระราชวังโบราณ-6   พระราชวังโบราณ-7   พระราชวังโบราณ-8   พระราชวังโบราณ-9   พระราชวังโบราณ-10   พระราชวังโบราณ-11   พระราชวังโบราณ-12   พระราชวังโบราณ-13   พระราชวังโบราณ-14   พระราชวังโบราณ-15   พระราชวังโบราณ-16  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : โทร. 0 3524 2501, 0 3524 4570.

เว็บไซต์ : http://wikitravel.org/en/Talk:Ayutthaya/Listings