พระราชวังจันทน์

พระราชวังจันทน์

สถานที่ : ตั้งอยู่ติดกับ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพภาคที่ 3 ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

add-mykalenda

รายละเอียด :

พระราชวังจันทน์เป็นสถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรถ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โดยเมื่อเดือนมีนาคม 2535 กรมศิลปากรได้ขุดค้นพบแนวเขตพระราชฐานพระราชวังจันทน์ในบริเวณโรงเรียน ซึ่งนับว่าเป็นการขุดค้นทางโบราณคดีและทางประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของจังหวัด ในปัจจุบันทางกรมศิลปากรได้กลบหลุมขุดค้นบางส่วน เพื่อเป็นการอนุรักษ์โบราณสถานไว้ จนกว่าจะมีการขุดค้นอย่างจริงจังอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ยังมีโบราณสถานบางส่วน ที่ยังไม่ได้กลบไว้ให้ผู้สนใจได้ชมและศึกษาต่อไป

พระราชวังจันทน์-2   พระราชวังจันทน์-3   พระราชวังจันทน์-4   พระราชวังจันทน์-5   พระราชวังจันทน์-6   พระราชวังจันทน์-7   พระราชวังจันทน์-8   พระราชวังจันทน์-9  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ เขต 3 โทร. 0-5525-2743 โทรสาร 0-5525-2742 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 1672

เว็บไซต์ : http://thailand.sawadee.com/phitsanulok/attractions.htm