พระพรหมเอราวัณ

พระพรหมเอราวัณ

สถานที่ : ภายในบริเวณโรงแรมแกรนด์ ไฮเเอท เอราวัณ สี่แยกราชประสงค์

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

สิ่งที่น่าสนใจ :

พระพรหมเอราวัณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ศาลแห่งนี้ตั้งมาเป็นเวลานับ 40 กว่าปี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะคนเอเชียอย่าง จีน เกาหลีให้ความเรพนับถือหากมาเยือนประเทศไทยต้องมากราบไหว้สักการะขอพรในสิ่งที่ตนปรารถนาทำให้พระพรหมเอราวัณองค์นี้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วและได้รับกล่าวขานในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์

รายละเอียด :

พระพรหมตามความเชื่อแบบพราหมณ์ ถือเป็น 1 ใน 3 ของพระเป็นเจ้าที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เรียกรวมกันว่า “ตรีมูรติ” ได้แก่ พระอิศวร (ศิวะ) พระพรหม และพระวิษณุ (นารายณ์) โดยพระพรหม เชื่อกันว่าเป็นพระผู้สร้างสรรค์สิ่งทั้งปวง ได้แก่ โลก สวรรค์ และมนุษย์ ในขณะที่พระวิษณุ เป็นผู้รักษาดูแล และพระอิศวร เป็นผู้ทำลาย

พระพรหมเอราวัณ-2   พระพรหมเอราวัณ-3