พระที่นั่งอภิเศกดุสิต

พระที่นั่งอภิเศกดุสิต

สถานที่ : ภายในเขตพระราชวังดุสิต

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

เวลาทำการ : พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักชัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 09.30–16.00 น.

ค่าธรรมเนียม : อัตราค่าเข้าชมพระที่นั่งวิมานเมฆ คนไทย ผู้ใหญ่ 75 บาท เด็ก 20 บาท ชาวต่างประเทศ 100 บาท

รายละเอียด :

พระที่นั่งอภิเศกดุสิต สร้างขึ้นใน พุทธศักราช 2446 แล้วเสร็จใน ปีพุทธศักราช 2447 เพื่อเป็นท้องพระโรงสำหรับพระราชวังดุสิต ตั้งอยู่ด้านหน้าทางทิศตะวันออกของพระที่นั่งวิมานเมฆ มีคลองร่องไม้หอมกั้นแนวระหว่างพระที่นั่งทั้งสององค์

พระที่นั่งองค์นี้เป็นพระที่นั่งชั้นเดียวประดับด้วยลวดลายฉลุไม้ เรียกว่า "ลายบุหงา" นอกจากนั้น ยังประดับกระจกสีและลวดลายปูนปั้นที่หน้าบัน ทำให้พระที่นั่งองค์นี้เป็นพระที่นั่งซึ่งมีเอกลักษณ์และความงดงามอย่างยิ่ง เป็นศิลปะแบบมัวร์

ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้บูรณะพระที่นั่งองค์นี้ เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงงานศิลปหัตถกรรมของสมาชิกมูลนิธิศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และได้เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานเปิด เมื่อวันที่ 20 มกราคม พุทธศักราช 2536

พระที่นั่งอภิเศกดุสิต-2   พระที่นั่งอภิเศกดุสิต-3   พระที่นั่งอภิเศกดุสิต-4   พระที่นั่งอภิเศกดุสิต-5   พระที่นั่งอภิเศกดุสิต-6   พระที่นั่งอภิเศกดุสิต-7   พระที่นั่งอภิเศกดุสิต-8   พระที่นั่งอภิเศกดุสิต-9   พระที่นั่งอภิเศกดุสิต-10   พระที่นั่งอภิเศกดุสิต-11   พระที่นั่งอภิเศกดุสิต-12   พระที่นั่งอภิเศกดุสิต-13   พระที่นั่งอภิเศกดุสิต-14  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2628 6300-9 website: www.vimanmek.com

เว็บไซต์ : http://www.vimanmek.com