ปราสาทสัจธรรม

ปราสาทสัจธรรม

สถานที่ : ถนนนาเกลือ ซอย 12 พัทยา ชลบุรี

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

เวลาทำการ : ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่เวลา 08.00-21.00 น.

ค่าธรรมเนียม : ค่าเข้าชมท่านละ 500 บาท

สิ่งที่น่าสนใจ :

ปราสาทสัจธรรมสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ไม่มีโลหะเข้ามาปะปน ใช้ระบบเข้าเดือยไม้แบบไทย หรือใส่สลักไม้ นับเป็นงานสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมแห่งศตวรรษ

ปราสาทไม้ริมทะเลที่อลังการตระการตา งดงามด้วยประติมากรรมและลวดลายแกะสลักที่สะท้อนให้เห็นถึงโลกทัศน์ ภูมิปัญญา คุณธรรมและปรัชญาของคนในโลกตะวันออก

รายละเอียด :

ปราสาทสัจธรรม ณ บริเวณแหลมราชเวช ตำบลนาเกลือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีในเนื้อที่ประมาณ 80 ไร่ เป็นที่ตั้งของ สถาปัตยกรรมไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของสยามประเทศสถาปัตยกรรมไม้แห่งนี้ ชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกว่า " วังโบราณ " บ้างก็เรียกตามวัสดุของตัวอาคารที่สร้างด้วยไม้ว่า " ปราสาทไม้ " แต่เจ้าของความคิด
และผู้ดำเนินการก่อสร้างคือ คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ เรียกอาคารแห่งนี้ว่า "ปราสาทสัจธรรม "

ปราสาทสัจธรรม คือ ศิลปสถาปัตยกรรมที่สร้างด้วยไม้ที่ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษ ซึ่งเป็นรูปธรรมที่สัมผัสได้ และความหมายในด้าน นามธรรม ได้สะท้อนและสื่อให้เห็นถึงความสำคัญของศาสนาและ ปรัชญาซึ่งเป็นสิ่งค้ำจุนโลก และสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ปรัญชา ในการมุ่งสู่ความหลุดพ้นสู่โลกหน้าในอุดมคติ ซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของ มนุษย์ทุกรูปทุกนาม ปราสาทสัจธรรมแห่งนี้อุบัติขึ้นจากความสำนึก ของคนตะวันออก ที่ว่าความเป็นมนุษย์ที่ผ่านมานับพันปีเป็นสิ่งที่จรร
โลงโลกมาได้ด้วยสัจธรรมทางศาสนา และปรัชญาโดยมีศิลปะเป็นสื่อ เนื้อหา และความหมายไม่ใช่เป็นสิ่งที่คิดขึ้นใหม่ด้วยความอหังการ์ หากได้นำเอาสิ่งที่ดีงามที่มีอยู่ในศาสนา และปรัชญา และศิลปกรรม มาปรุงแต่งให้เหมาะสมกับกาลเทศะ

ปราสาทสัจธรรม-2   ปราสาทสัจธรรม-3   ปราสาทสัจธรรม-4   ปราสาทสัจธรรม-5   ปราสาทสัจธรรม-6   ปราสาทสัจธรรม-7   ปราสาทสัจธรรม-8   ปราสาทสัจธรรม-9   ปราสาทสัจธรรม-10   ปราสาทสัจธรรม-11   ปราสาทสัจธรรม-12   ปราสาทสัจธรรม-13   ปราสาทสัจธรรม-14   ปราสาทสัจธรรม-15   ปราสาทสัจธรรม-16   ปราสาทสัจธรรม-17  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : โทร. 0 3836 7229-30 ,0 3836 7915

เว็บไซต์ : http://www.sanctuaryoftruth.com