บริการทางจิตแพทย์

บริการทางจิตแพทย์

สถานที่ : 9/2 สุขุมวิท กทม.

หมวดหมู่ : สุขภาพและสปา

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

การให้การปรึกษา Counseling Services และบริการจิตบำบัด Psychotherapy เป็นบริการด้านจิตวิทยาและสุขภาพจิต สำหรับผู้ที่ต้องการการช่วยเหลือทางด้านจิตใจ อารมณ์ ความคิด พฤติกรรม และสัมพันธภาพ ซึ่งมีกระบวนการและเป้าหมายแตกต่าง จากการแนะนำหรือการแนะแนวโดยทั่วไป

เป้าหมายของบริการจะแตกต่างกันไปตามกรณีของผู้รับบริการ อาทิ การจัดการกับความวิตกกังวล / ความเครียด / ความเครียดสะสม / ภาวะย้ำคิดย้ำทำ
การจัดการกับอารมณ์ซึมเศร้า การปรับสมดุลอารมณ์ การจัดการอารมณ์โกรธหรือก้าวร้าว การปรับพฤติกรรม การปรับกระบวนการคิดเพื่อสร้างพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพ การฝึกทักษะการปรับตัวต่อสถาการณ์ที่สร้างความเครียดแนวทางการเลี้ยงดูบุตรที่เหมาะสมในแต่ละวัยและปัญหา การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ฯลฯ

การให้การปรึกษาและจิตบำบัดที่ดีและมีประสิทธิภาพ
ผู้ให้บริการควรมีความรู้ ประสบการณ์ หรือได้รับการฝึกอบรมมาอย่างถูกต้อง และควรมีกระบวนการ และเป้าหมายของการช่วยเหลือที่ชัดเจนไม่ใช่การแนะนำเป็นครั้งคราวตามปัญหาแบบวันต่อวัน หรือใช้เทคนิคตามทฤษฎีบำบัดที่ผู้ให้การปรึกษาหรือบำบัดถนัด โดยไม่ให้ความสำคัญกับกระบวนการบำบัดและเป้าหมายของการช่วยเหลือ

บริการทางจิตแพทย์-2  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เว็บไซต์ : http://www.psiadmin.com