นครประวัติศาสตร์

นครประวัติศาสตร์

สถานที่ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

สิ่งที่น่าสนใจ :

นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานับเป็นแหล่งโบราณสถานที่มีคุณค่าและมีความสำคัญอย่างยิ่งทางด้านศิลปกรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี สมควรได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก

รายละเอียด :

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้จดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกภายใต้ชื่อ "นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร"

นครประวัติศาสตร์-2   นครประวัติศาสตร์-3  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : สำนักงาน นครประวัติศาสตร์
โทร: (66) 3524 2501, (66) 3524 4570
โทร: (66) 3524 2448