ท่องเมืองน่าน 3 วัน 2 คืน

ท่องเมืองน่าน 3 วัน 2 คืน

สถานที่ : วัดภูมินทร์ ตำบลในเวียง จังหวัดน่าน

หมวดหมู่ : เส้นทางการท่องเที่ยว

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

เวลาทำการ : หอศิลป์ริมน่าน 9.00-17.00 น.
อุทยานแห่งชาติแม่จริม 9.00-17.00 น.

ค่าธรรมเนียม : หอศิลป์ริมน่าน 20 บาท

อุทยานแห่งชาติแม่จริม
ชาวไทย
- ผู้ใหญ่ 40 บาท
- เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ
- ผู้ใหญ่ 200 บาท
- เด็ก 100 บาท

สิ่งที่น่าสนใจ :

จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบน แม้ชื่อเสียงจะไม่โด่งดังเหมือนจังหวัดต่างๆในภาคเหนือ แต่น่านเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี แหล่งอารยธรรมโบราณ หรือโบราณสถาน รวมถึงจิตรกรรมและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกด้วย

กิจกรรม :

- นั่งสามล้อผ่อเมืองน่าน
- ล่องแก่ง

 

การเดินทาง :

- รถทัวร์
สายกรุงเทพ-น่าน ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ
- รถไฟ
สถานีรถไฟหัวลำโพงไปลงที่สถานีเด่นชัย จังหวัดแพร่ จากนั้นต่อรถโดยสารประจำทางไปที่จังหวัดน่าน
- รถยนต์
ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 32 จนถึงจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 17 ไปจนถึงจังหวัดพิษณุโลก เปลี่ยนเป็นทางหลวงหมายเลข 11 โดยผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์และแพร่ไปจนถึงน่าน
- เครื่องบิน

 

รายละเอียด :

 

วันที่ 1
รับประทานอาหาหารเช้าที่ร้านโจ๊กเลิศรส  ตลาดเช้าเมืองน่าน เริ่มออกเดินทางโดยชมรอบๆเมืองน่าน  ไปวัดภูมินทร์  งาช้างดำ  คุ้มเจ้าราชบุตร  ศาลหลักเมือง จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการตัวอย่างด้านเกษตรพอเพียงและหมู่บ้านน่าอยู่ที่บ้านโป่งคำพร้อมรับประทานอาหารกลางวัน  ช่วงบ่ายชมผลงานของวินัย  ปราบริปูที่หอศิลป์ริมน่าน  ภาพเขียนไทลื้อวิหารวัดหนองบัว  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวชุมชนหนองบัว  ช่วงเย็นนั่งสามล้อย้อนยุคเที่ยวชมเมืองน่าน
 
บริเวณหน้าวัดภูมินทร์
 
ภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเลื่องชื่อ ที่รู้จักกันว่า “ฮูบแต้ม” มีรายละเอียดภาพที่สะท้องวิถีชีวิตของคนเมืองในสมัยโบราณ
 
ภายในคุ้มราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน)
 
วันที่ 2
ออกเดินทางสู้แม่จริม  สักการะพระธาตุแช่แห้งระหว่างทาง  เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติแม่จริมและผจญภัยล่องแก่งของน้ำว้าตอนล่าง  หลังรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จ  กลับเข้าสู่ตัวเมืองน่าน  ระหว่างทางแวะชมจุดแข่งเรือเมืองน่านและซื้อของฝากร้าน OTOP เมืองน่าน  เข้าที่พัก
 
ร่วมกันมาสักการะพระธาตุแช่แห้ง
 
สะพานแขวนในอุทยานแห่งชาติแม่จริม สามารถชมภูมิทัศน์บริเวณอุทยานได้โดยรอบ
 
อีกหนึ่งความสนุกในอุทยานแม่จริม คือ การล่องแก่งลำน้ำว้า
 
วันที่ 3
ชมวิวจากมุมสูงที่วัดพระธาตุเขาน้อย  หากเดินทางกลับกรุงเทพอาจแวะท่องเที่ยวระหว่างทางตามจังหวัดต่างๆได้  เช่น  แพร่  พิษณุโลก  สิงห์บุรี  เป็นต้น
 
ก่อนเดินทางกลับ ขอพักแวะชมวิวเมืองน่านที่วัดพระธาตุเขาน้อย

 

ท่องเมืองน่าน 3 วัน 2 คืน-2   ท่องเมืองน่าน 3 วัน 2 คืน-3   ท่องเมืองน่าน 3 วัน 2 คืน-4   ท่องเมืองน่าน 3 วัน 2 คืน-5   ท่องเมืองน่าน 3 วัน 2 คืน-6  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
โทร: 054 521 118-9, 054 521 127

การเดินทาง :