ตลาดพาหุรัด

ตลาดพาหุรัด

สถานที่ : ถ.จักรเพชร, วังบูรพาภิรมย์, เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร, 10200

หมวดหมู่ : สถานที่เเนะนำ

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

ถนนพาหุรัดเป็นถนนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นโดยทรงใช้ทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย กรมพระเทพนารีรัตน์ พระราชธิดาซึ่งประสูติจากสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ และสิ้นพระชนม์ขณะพระชันษา 10 ปี จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างถนนขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลพระราชทานและพระราชทานนามถนนว่า "ถนนพาหุรัด"

บริเวณถนนพาหุรัดถือได้ว่าเป็นย่านลิตเติ้ลอินเดียของประเทศไทย ถนนอายุกว่าร้อยปีสายนี้สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และชาวอินเดียก็เริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี้นับแต่นั้นมา ใน พ.ศ. 2476 มีการสร้างวัดซิกข์แห่งแรกของประเทศไทยขึ้น คือ คุรุดวาราศรีคุรุสิงห์สภา ตลาดพาหุนัดเป็นแหล่งขายผ้าตัดเสื้อ เสื้อผ้าสำเร็จรูป ของใช้แบบอินเดีย รวมทั้งอาหารอินเดีย

ตลาดพาหุรัด-2   ตลาดพาหุรัด-3   ตลาดพาหุรัด-4   ตลาดพาหุรัด-5   ตลาดพาหุรัด-6   ตลาดพาหุรัด-7  

ผู้เขียน :

สถานที่สำคัญในบริเวณนั้น มีวัดคุรุดวาราศรีคุรุสิงห์สภา(วัดซิกข์) เป็นวัดซิกข์แห่งแรกของไทย และยังมีห้างดิโอลด์สยาม และห้างเซ็นทรัล วังบูรพา