โครงการถนนสีขาว

โครงการถนนสีขาว

วันและเวลา : 3-5 มิถุนายน 2554
10.00 - 22.00 น.

สถานที่ : เซ็นทรัลเวิล์ด

หมวดหมู่ : งานนิทรรศการ

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

ผู้จัด : บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สำนักงานการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร และเครือข่ายความปลอดภัยบนท้องถนน

รายละเอียด :

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สำนักงานการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร และเครือข่ายความปลอดภัยบนท้องถนน จัดงานโครงการถนนสีขาวที่บริเวณลานเซ็นทรัลเวิลด์สแควร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การตลาดเพื่อสังคมด้วยการปฏิบัติงานกับเครือข่ายและชุมชน ตลอดจนร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุในแต่ละท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดจำนวนอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และเสียชีวิต ให้ภาคประชาชนร่วมป้องกันและแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นโดยใช้เครือข่ายสังคมเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของภาครัฐ

 

 

                                                 

โครงการถนนสีขาว-2   โครงการถนนสีขาว-3   โครงการถนนสีขาว-4   โครงการถนนสีขาว-5  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : ซีพีเอ็น คอลเซ็นเตอร์ : +662 635 1111
เซ็นทัลเวิล์ด ออฟฟิส : +662 640 7000

เว็บไซต์ : http://www.centralworld.co.th/ActivityDetail-th-cw_junenews11.aspx