สืบสานวัฒนธรรมมุสลิมล้านนา เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs

สืบสานวัฒนธรรมมุสลิมล้านนา เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs

วันและเวลา : 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2554
10.00 - 22.00 น.

สถานที่ : ห้องเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

หมวดหมู่ : งานนิทรรศการ

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

ผู้จัด : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด :

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “สืบสานวัฒนธรรมมุสลิมล้านนา เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs” เพื่อเป็นการส่งเสริม เผยแพร่ ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของชาวมุสลิม ในจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือให้เป็นที่รู้จัก อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเชิงรุกให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs มีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฮาลาล

ตื่นตา ตื่นใจ...หลากหลายวัฒนธรรม ทั้งอาหาร การแต่งกาย และสินค้าของชาวมุสลิม ได้ในวันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

สืบสานวัฒนธรรมมุสลิมล้านนา เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs-2   สืบสานวัฒนธรรมมุสลิมล้านนา เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs-3   สืบสานวัฒนธรรมมุสลิมล้านนา เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs-4   สืบสานวัฒนธรรมมุสลิมล้านนา เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs-5   สืบสานวัฒนธรรมมุสลิมล้านนา เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs-6  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : ซีพีเอ็น คอลเซ็นเตอร์ : +662 635 1111

เว็บไซต์ : http://www.centralplaza.co.th