จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์

จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์

วันและเวลา : 18 ธ.ค. 2553 - 9 ม.ค. 2554
09.00 - 17.00 น.

สถานที่ : จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

หมวดหมู่ : งานนิทรรศการ

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา จะจัดกิจกรรม
" จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ ปี 2553" ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2553 - 9 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 -17.00 น. โดยจะเปิดฟาร์มให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมสัมพัสความความงามตามธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และวัฒนธรรมหมู่บ้านอีสาน พร้อมเปิดตวเทศกาลหนังอีสานครั้งแรกในเมืองไทย

ปีนี้ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ได้แบ่งพื้นที่เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมพัสบรรยากาศทางธรรมชาติ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปถึง 4 จุด ได้แก่

จุดที่ 1 ทุ่งปอเทืองและสวนลอยฟ้า
จุดที่ 2 ทุ่งท่านตะวันและลานฟักทอง
จุดที่ 3 หมู่บ้านอีสานและหมู่บ้านศิลปิน
จุดที่ 4 สวนไม้ดอกเมืองหนาว และตลาดจิม ทอมป์สัน

จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์-2   จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์-3   จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์-4  

สิ่งพิเศษ :

ค่าบัตรเข้าชม ผู้ใหญ่ 80 บาท เด็ก 50 บาท
และมีบริการรถตู้จากพิธภัณฑ์จิม ทอมป์สัน ซอยเกษมสันต์ ถนนพระราม 1 ผู้ใหญ่ท่านละ 1,200 บาท เด็ก 1,000 บาท รวมค่าเข้าชมแล้ว รถออกเวลา 07.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-762 2566, 085 660 7336, 044 373 116 หรือ
www.jimthompsonfarm.com

เว็บไซต์ : http://www.jimthompsonfarm.com/

การเดินทาง :