20 ปี สืบ นาคะเสถียร

20 ปี สืบ นาคะเสถียร

วันและเวลา : 31 ส.ค. - 19 ก.ย. 2553
ตลอดทั้งวัน

สถานที่ : ผนังโค้งชั้น 3-4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หมวดหมู่ : งานแสดงศิลปะ

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

ผู้จัด : มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

รายละเอียด :

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรจัดกิจกรรม “20 YEARS 20 DAYS SEUB NAKHASATHIEN ” ในวาระครบรอบ 20 ปี การจากไปของ สืบ นาคะเสถียร เพื่อเป็นการเผยแพร่แนวคิดและการทำงานของมูลนิธิตามเจตนารมณ์ของนักอนุรักษ์ ท่านนี้ มูลนิธิจึงจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนิน ของมูลนิธิ ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ ปาฐกถา “20 ปี สืบ นาคะเสถียร” โดย ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล อดีตเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร , มุมมองคนรุ่นใหม่ต่อการอนุรักษ์ โดย วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล , เดินตามทางของเนวิเกเตอร์ กับติ๊ก เจษฎาภรณ์ ตอนภารกิจของสืบ นาคะเสถียร การประกวดดนตรีเพื่อการอนุรักษ์ การฉายหนังกับสิ่งแวดล้อม และนิทรรศการภาพถ่ายในผืนป่าตะวันตกจากช่างภาพมืออาชีพ กลุ่ม สห+ภาพ

กำหนดการ “20 Years 20 Days Seub Nakhasathien”
ณ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 31 ส.ค.-19 ก.ย. 2553

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2553
10.00 น. - 20.00 น.
- นิทรรศการภาพถ่ายในผืนป่าตะวันตกและ ผลงานศิลปะของ สืบ นาคะเสถียร
18.00 – 20.00 น.
- จุดเทียนรำลึก ณ รูปปั้น สืบ นาคะเสถียร ณ ห้วยขาแข้ง
* พิธีจุดเทียน ณ รูปปั้น สืบ นาคะเสถียร จะเริ่มประมาณ 21.00 น. ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

วันพุธที่ 1 กันยายน 2553
18.00 – 20.00 น.
- ปาฐกถา “ 20ปี สืบ นาคะเสถีร” โดย
ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2553
18.00 - 20.00 น.
- แรงบันดาลใจ ศิลปิน ศิลปะ จากสืบ นาคะเสถียร โดย ศศิน เฉลิมลาภ : เลขาธิการมูลนิธิสืบฯ ตะวันฉาย หงส์วิลัย : หัวหน้าภาคสนาม จ.นครสวรรค์ - กำแพงเพชรพงษ์ศักดิ์ ม่วงงาม : หัวหน้าภาคสนาม จ.กาญจนบุรี

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2553
18.00 - 20.00 น.
- มุมมองคนรุ่นใหม่ ต่อ สืบ นาคะเสถียร โดย วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2553
14.00 - 17.00 น.
- กวีประกอบสไลด์ จาก ผืนป่าตะวันตก
18.00. – 20.00 น.
- คอนเสิร์ตเพื่องานอนุรักษ์ “ดอนผีบิน”

วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2553
18.00 - 20.00 น.
- “ในนามของสัตว์ป่า” โดย มาโนช พุฒตาล และ มล.ปริญญากร วรวรรณ

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2553
18.00 - 20.00 น.
- ดูหนังกับ จิระนันท์ พิตรปรีชา

วันพุธที่ 8 กันยายน 2553
18.00 - 20.00 น.
- คุยเรื่อง Avatar กับ อ.ยงยุทธ จรรยารักษ์

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553
14.00 - 20.00 น.
- กิจกรรม ตอบคำถาม หนังกับสิ่งแวดล้อม โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2553
14.00 น. - 20.00 น.
- ตลาดนัดศิลปะ
18.00 - 20.00 น.
- ติ๊ก เจษฎาภรณ์ กับ เนวิเกเตอร์ ตอนภารกิจของ สืบ นาคะเสถียร

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2553
14.00 น. - 20.00 น.
- ตลาดนัดศิลปะ
18.00 - 20.00 น.
- ศุ บุญเลี้ยง กับ ภาพยนตร์ เรื่อง HOME

วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2553
14.00 น. - 20.00 น.
- ตลาดนัดศิลปะ
18.00 - 20.00 น.
- คน ค้น คน กับ 5 จอมป่า

วันอังคารที่ 14 - 16 กันยายน 2553
14.00 น. - 20.00 น.
- ประกวดดนตรี ระดับมัธยมปลาย

วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2553
18.0น. – 20.00 น.
- คอนเสิร์ต “ 20 ปี สืบ นาคะเสถียร” แอ๊ด คาราบาว และ หงา คาราวาน ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

20 ปี สืบ นาคะเสถียร-2  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เว็บไซต์ : http://www.seub.or.th.