โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ครบรอบ 1 ปี จัดเสวนาเรื่อง “มะเร็งโฉมใหม่....กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์”

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ครบรอบ 1 ปี จัดเสวนาเรื่อง “มะเร็งโฉมใหม่....กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์”

วันและเวลา : 29 ตุลาคม 2553
10.00 น.

สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

หมวดหมู่ : งานประชุม

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ครบรอบ 1 ปี จัดเสวนาเรื่อง “มะเร็งโฉมใหม่....กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์” วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วันนี้ (29 ตุลาคม 2553) เวลา 10.00 น. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ครบรอบ 1 ปี จัดเสวนา เรื่อง “มะเร็งโฉมใหม่...กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์” โดย ศาสตราจารย์ กิตติคุณ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา รองประธานบริหารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และศาสตราจารย์ นายแพทย์ พิทยภูมิ ภัทรานุธาพร รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เสวนาพิเศษเรื่อง มะเร็ง....อดีตเป็นแล้วถูกสาป...หมดหวัง...นับวันตาย...ปัจจุบัน...ป้องกันได้...รักษาได้...หายได้.. เป็นโรคเรื้อรัง มารู้จักมะเร็งกันใหม่ดีกว่า
ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงห่วงใย ประชาชนชาวไทยที่จะให้ผ่านพ้นมะเร็งร้ายในอดีต มาสู่มะเร็งยุคใหม่ที่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้บริการคัดกรองดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งอย่างครบวงจร ให้บริการคลินิกประเมินความเสี่ยง คัดกรองและตรวจหาความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคมะเร็งแต่ละชนิดเพราะการคัดกรองเป็นกรรมวิธีที่ลดความเสี่ยงโดยการเฝ้าระวัง และมีความคุ้มค่า ที่ประชาชนยังไม่ตระหนักหรือเข้าไม่ถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จึงโปรดเกล้าฯ ให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดโครงการบำเพ็ญพระกุศลการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรี 1500 คน ที่อายุสูงกว่า 50 ปีด้วย การส่องกล้อง Colonoscopy พบ มะเร็ง 15 คน ระยะ 0, 1, 2 เป็นส่วนใหญ่ พบ ก่อนเป็น 0, 1, 2 เป็นส่วนใหญ่พบก่อนเป็นมะเร็ง 100 ราย ซึ่งการตรวจพบจากการตรวจคัดกรองนั้น จะสามารถค้นพบผู้ป่วยที่เป็นในระยะแรกๆ หรือระยะก่อนที่จะเป็นมะเร็งซึ่งได้ผลการรักษาที่ดี ขั้นตอนการรักษาไม่ยุ่งยากและมีโอกาสหายขาดสูงโครงการการคัดกรองมะเร็ง คงไม่สิ้นสุดแค่นี้ยังต้องมีทำในลักษณะนี้ในพื้นที่อื่นอีกต่อไป

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ก่อตั้งด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง ให้บริการการคัดกรอง การวินิจฉัย การรักษา การดูแลบูรณาการ การดูแลทางการพยาบาลทางจิต ทางสังคม การดูแลที่บ้าน ในชุมชน การติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินผล การดูแลระยะสุดท้าย ภายใต้แนวคิด “รู้จักมะเร็งก่อนมะเร็งจะรู้จักเรา” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอันจะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้ที่มีความเสี่ยง ให้ความสำคัญในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง เพื่อจะได้ป้องกันและรักษาได้ทันท่วงที ก่อนที่มะเร็งจะมาลุกลามยากที่จะรักษาให้หายขาดได้

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ครบรอบ 1 ปี จัดเสวนาเรื่อง “มะเร็งโฉมใหม่....กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์”-2   โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ครบรอบ 1 ปี จัดเสวนาเรื่อง “มะเร็งโฉมใหม่....กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์”-3   โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ครบรอบ 1 ปี จัดเสวนาเรื่อง “มะเร็งโฉมใหม่....กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์”-4   โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ครบรอบ 1 ปี จัดเสวนาเรื่อง “มะเร็งโฉมใหม่....กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์”-5  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เว็บไซต์ : http://www.cccthai.org