เอ็นเอทีพีอาโอ 4

เอ็นเอทีพีอาโอ 4

วันและเวลา : 28 - 30 พฤศจิกายน 2555
-

สถานที่ : โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

หมวดหมู่ : งานประชุม

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

 

The 4th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO4)

 

 

 

 

 

ด้วยศ.ดร.จีรเดช มโนสร้อย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานการจัดการประชุม จะได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO4) ขึ้นในระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ “Future Trends in Health Products: Safety and Effectiveness for All”

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เว็บไซต์ : http://www.natpro4-2012.cmu.ac.th