เทศกาลโคมไฟสีสันเมืองใต้

เทศกาลโคมไฟสีสันเมืองใต้

วันและเวลา : 24 ธันวาคม 2555 - 31 สิงหาคม 2556
19.00–21.00 น.

สถานที่ : สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

หมวดหมู่ : งานเทศกาล

ข้อมูลโดย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

add-mykalenda

รายละเอียด :

 

การจัดแสดงโคมไฟดูสวยงามในยามค่ำคืน อีกทั้งยังมีการสร้างโดมน้ำแข็งที่ภายในประดับด้วยโคมไฟสีสันต่างๆ ที่เข้ากันกับประติมากรรมน้ำแข็ง
 
                                               
 
สถานที่จัดงาน : สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
กิจกรรม : แบ่งการจัดงานออกเป็น 3 โซน
  1. โซนมหัศจรรย์โลกน้ำแข็ง จัดงานระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2555 – 31 สิงหาคม 2556 บริเวณ Ice Dome 
  2. โซนโคมไฟ สีสันเมืองใต้ จัดงานระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2555 – 30 เมษายน 2556 บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ 
  3. โซนมหัศจรรย์แห่งแสง (Amazing Light) จัดงานระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2555 – 30 เมษายน 2556 บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยแบ่งออกเป็น 6 โซน 
  3.1 โซนอุโมงค์ทางช้างเผือก ผู้ชมสามารถเดินลอดอุโมงค์ชมไฟ LED เปลี่ยนสีตามเสียงดนตรี 
  3.2 โซนสวนดอกไม้แห่งชีวิต จัดทำไฟประดับเป็นสวนดอกไม้พร้อมผีเสื้อเคลื่อนไหวได้ตามเสียงดนตรี
  3.3 โซนชิงช้ามหัศจรรย์ ทำชิงช้าสวรรค์สามารถหมุนได้และมีไฟสลับสีเคลื่อนไหวได้
  3.4  โซนน้องสุขใจหรรษา ทำโครงรูปน้องสุขใจอิริยาบถท่าทางต่างๆ
  3.5  โซนป่าเรืองแสง จัดทำต้นไม้พร้อมเรืองแสงได้
  3.6  โซนสัมผัสแห่งแสง จัดทำแผงไฟ สามารถแสดง Graphic การเคลื่อนไหวของผู้ชมด้วยระบบ Sensor
บริเวณทางเข้าจัดทำหุ่นยนต์น้องสุขใจ 2 ตัว พร้อมป้าย Amazing Thailand และ Logo ททท. 
เทศกาลโคมไฟสีสันเมืองใต้-2   เทศกาลโคมไฟสีสันเมืองใต้-3   เทศกาลโคมไฟสีสันเมืองใต้-4   เทศกาลโคมไฟสีสันเมืองใต้-5   เทศกาลโคมไฟสีสันเมืองใต้-6   เทศกาลโคมไฟสีสันเมืองใต้-7  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : ททท. สำนักงานหาดใหญ่
โทร.+66 7423 1055, +66 7423 1055, +66 7423 8518

เว็บไซต์ : http://thai.tourismthailand.org/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E...