เทศกาลเห็ดโคนและอัญมณี

เทศกาลเห็ดโคนและอัญมณี

วันและเวลา : 17 ตุลาคม 2554
-

สถานที่ : บริเวณศูนย์แสดงสินค้าอัญมณี (OTOP) เทศบาลตำบลบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

หมวดหมู่ : งานเทศกาล

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

- นิทรรศการเกี่ยวกับอัญมณี และ เห็ดโคน
- การออกร้านจำหน่ายเห็ดโคน อัญมณี
- สินค้ากลุ่มแม่บ้าน
- สินค้า OTOP
- ประกวดธิดาพลอย
- ประกวดอาหารที่ปรุงจากเห็ดโคน
-แข่งขันเจียรนัยนิล ฯลฯ

เทศกาลเห็ดโคนและอัญมณี-2   เทศกาลเห็ดโคนและอัญมณี-3   เทศกาลเห็ดโคนและอัญมณี-4   เทศกาลเห็ดโคนและอัญมณี-5  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : - อำเภอบ่อพลอย โทร: +66 3458 1236 - 7
- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โทร: +66 3458 1020
- ททท.สำนักงานกาญจนบุรี โทร: +66 3451 1200, +66 3451 2500

เว็บไซต์ : http://www.kanchanaburi.com