เทศกาลศิลปนิพนธ์ 2555

เทศกาลศิลปนิพนธ์ 2555

วันและเวลา : 25 พฤษภาคม - 29 กรกฎาคม 2555
-

สถานที่ : ห้องสตูดิโอชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หมวดหมู่ : งานแสดงศิลปะ

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

ผู้จัด : หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

รายละเอียด :

Bacc art thesis exhibition 2012

 

 

 

 

 

 

 

การจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาต่างๆ จิตรกรรมไทย จิตรกรรมสากล ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ประติมากรรม ศิลปะจัดวาง
 
  • ช่วงที่ 1 (จิตรกรรมไทย– จิตรกรรมสากล)
จัดแสดง วันที่ 25 พฤษภาคม -7 มิถุนายน 2555 
พิธีเปิด 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 18.00 น.
 
  • ช่วงที่ 2  (ภาพพิมพ์ – ภาพถ่าย)
จัดแสดง วันที่ 13 มิถุนายน -3 กรกฎาคม 2555
พิธีเปิด 13 มิถุนายน 2555 เวลา 18.00 น.
 
ในเทศกาลศิลปนิพนธ์ 2555 ช่วงที่ 2 นี้ ในรับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาต่างๆ อันได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  มหาวิทยาลัยรังสิต  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งผู้ชมจะได้รับรู้มุมมองทางความคิดเกี่ยวกับชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม ที่นิสิตนักศึกษาผู้สร้างสรรค์ได้สะท้อนผ่านผลงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรมไทย จิตรกรรมสากล ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ประติมากรรมและศิลปะจัดวางจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เปิดสอนทางด้านศิลปะ  เทศกาลศิลปนิพนธ์จึงเป็นเวทีสุดท้ายของการเผยแพร่ผลงานในสถานะความเป็นนิสิตนักศึกษา การทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสถาบัน และในขณะเดียวกันก็จะเป็นเวทีแรก เป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดตัว เพื่อก้าวเดินสู่สายอาชีพทางด้านศิลปะ และเติบโตไปเป็นศิลปิน หรือคนทำงานศิลปะสาขาต่างๆ ต่อไป 
 
  • ช่วงที่ 3  (ประติมากรรม – ศิลปะจัดวาง)
จัดแสดง วันที่ 10-29 กรกฎาคม 2555
พิธีเปิด 12 กรกฎาคม 2555 เวลา 18.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศกาลศิลปนิพนธ์ 2555-2   เทศกาลศิลปนิพนธ์ 2555-3   เทศกาลศิลปนิพนธ์ 2555-4   เทศกาลศิลปนิพนธ์ 2555-5   เทศกาลศิลปนิพนธ์ 2555-6  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เว็บไซต์ : http://www.bacc.or.th