เทศกาลคเณศจตุรถี

เทศกาลคเณศจตุรถี

วันและเวลา : 5-14 กันยายน 2559
-

สถานที่ : บริเวณ ราชประสงค์ คัลเจอรัล เซ็นเตอร์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า

หมวดหมู่ : งานนิทรรศการ

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

เทศกาลคเณศจตุรถี

 

 

“พระพิฆเนศ”  เทพแห่งศิลปะวิทยาการและความสำเร็จ ถือเป็นองค์ “ปฐมปูชนียเทพ” หนึ่งในเทพที่มีเทวานุภาพมากที่สุดองค์หนึ่ง ซึ่งต้องได้รับการบูชาก่อนเทพองค์อื่นๆ จึงทำให้มีผู้คนทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะศิลปกรรม นาฏศิลป์ วรรณกรรม การค้า ให้ความเคารพนับถือและสักการะบูชาพระพิฆเนศ กันอย่างกว้างขวาง  ซึ่งในเทศกาลบูชาพระพิฆเนศ วันที่ 5 - 14 กันยายนนี้ ราชประสงค์ คัลเจอรัล เซ็นเตอร์ (Ratchaprasong Cultural Center) ณ ศูนย์การค้า อัมรินทร์ พลาซ่าได้อัญเชิญ “องค์พระพิฆเนศปาง 51 ตา”  ให้ประชาชนได้สักการะบูชาโดยประกอบพิธีพราหมณ์ (ฮินดู) และมอบ “น้ำตาพระศิวะ (Rudaraksha)” เมล็ดพืชมงคลจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ บนเทือกเขาหิมาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคลและความสำเร็จสมประสงค์ทุกอย่างแก่ผู้ครอบครอง 
 
วันประสูติของพระพิฆเนศ หรือที่เรียกว่า "วันจตุรถี" เป็นวันสำคัญในการบูชาพระพิฆเนศ ที่ยึดถือกันมาช้านาน คือ วันแรม 4 ค่ำ เดือน 9 และวันแรม 4 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งปี 2559 นี้ตรงกับวันที่ 5 กันยายน เชื่อกันว่าท่านจะเสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์ เพื่อรับทราบเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้ศรัทธาเลื่อมใสในตัวท่าน และเป็นวันเริ่มต้น “เทศกาลคเณศจตุรถี” เทศกาลบูชาพระพิฆเนศที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เนื่องในโอกาสวันประสูติของพระพิฆเนศ  ราชประสงค์ คัลเจอรัล เซ็นเตอร์ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมประกอบพิธีพราหมณ์ (ฮินดู) ในงาน “เทศกาลคเณศจตุรถี” ระหว่างวันที่ 5-14 กันยายน เวลา 11:00 -19:00 น. บริเวณราชประสงค์ คัลเจอรัล เซ็นเตอร์ ชั้น 3 ณ ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า 
 
“องค์พระพิฆเนศปาง 51 ตา เป็นปางที่มีประวัติยาวนานกว่า 5,100 ปี ถือเป็นปางหายากในประเทศไทย โดยองค์นี้ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมศาสนาฮินดู ประเทศอินเดีย และถูกปลุกเสกจากวัดศักดิ์สิทธิ์ 8 แห่ง ในประเทศอินเดีย รวมพลังแห่งมหาเทพมารดา 5 พระองค์ คือ พระแม่ทุรคา พระแม่คงคา พระแม่อุมา พระแม่ลักษมี พระแม่ตีรีปูราซุนบารี และมหาเทพบิดา 2 พระองค์ คือ พระศิวะ พระนารายณ์ 
 
รวมถึงพลังอำนาจขององค์พระพิฆเนศปาง 51 ตา เป็นพระพิฆเนศปางแรกและปางเดียวเท่านั้น ที่จะสามารถประทานพรสุดวิเศษแก่ผู้บูชาสักการะบูชาได้แบบครอบจักรวาล โดยเฉพาะพระพรในด้านยศฐาบรรดาศักดิ์ อำนาจวาสนา ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจการงาน ความร่ำรวยมั่งคั่งในขั้นมหาเศรษฐี  นอกจากนี้ยังประทานพรด้านสติปัญญา ศิลปวิทยาการทุกแขนง สุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ความหายนะทั้งปวงไม่กล้ากล้ำกราย นำสู่ความสุขสถาพรอย่างนิรันดร์
 
สัมผัสความศักดิ์สิทธิ์และร่วมสักการะองค์พระพิฆเนศปาง 51 ตา ในงาน “เทศกาลคเณศจตุรถี” ในโอกาสวันประสูติของพระพิฆเนศ   ระหว่างวันที่  5 – 14 กันยายน 2559 เวลา 11:00 – 19:00 น. บริเวณราชประสงค์ คัลเจอรัล เซ็นเตอร์  ชั้น 3 ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า  (แยกราชประสงค์)