เทวธรรม

เทวธรรม

วันและเวลา : 9 มกราคม-31 มีนาคม 2558
-

สถานที่ : หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

หมวดหมู่ : งานแสดงศิลปะ

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

เทวธรรม

 

 

ครั้งแรกของการนำผลงานศิลปะมาจัดแสดง ตามแนวกำแพงโบราณ ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
กับนิทรรศการ “เทวธรรม” โดยศิลปินภัคพงศ์ ทองเกลี้ยง ร่วมกับ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ 9 มกราคม-31 มีนาคม 2558
“เทวธรรม” : สถานธรรมอันเป็นที่รวมกันขององค์เทพฝ่ายดี ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ
นิทรรศการ “เทวธรรม” ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการที่ คุณ สุวารี วงค์กองแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเมือง หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ เห็นความน่าสนใจในงานศิลปะของ
ศิลปินภัคพงศ์ ทองเกลี้ยง ประกอบกับพื้นที่ หลุมขุดค้นโบราณคดี
ในบริเวณหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ได้รับการบูรณะแล้วเสร็จ
โดยลักษณะของหลุมขุดค้นโบราณคดีแห่งนี้ เป็นพื้นที่ปิด
แสงลอดผ่านน้อยต้องใช้ไฟช่วยส่องให้เห็นแนวกำแพงโบราณ แต่ผนังด้านบนยังว่างอยู่ คุณสุวารี
เห็นว่าผลงานที่น่าจะนำมาจัดแสดงในพื้นที่แห่งนี้น่าจะมีโครงสีที่มีความสัมพันธ์กับ แนวกำแพงโบราณ
(Ancient Wall) นี้
โดยความเป็นมาของกำแพงโบราณ ในพื้นที่หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ จากหลักฐานที่ปรากฏ
สันนิษฐานว่าพื้นที่นี้แต่เดิมคงเป็นพื้นที่ของวัดพระแก้ว ซึ่งสร้างขึ้นในช่วง สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
เพื่อให้เป็นวัดในพระราชวัง ตามคติความเชื่อทางภาคกลาง ต่อมาเมื่อคุ้มหลวงย้ายไปตั้งในที่แห่งใหม่
วัดพระแก้วจึงหมดความสำคัญลง และกลายเป็นวัดร้าง
ด้วยเหตุนี้แนวกำแพงอิฐโบราณจำนวนสองแนวที่ถูกค้นพบ จึงน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงวัดพระแก้ว
เป็นแนวยาวล้อมรอบวัด ซึ่งคาดว่าน่าจะครอบคลุมพื้นที่รวมกันของทั้งหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
และหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
ภัคพงศ์ ทองเกลี้ยง
เป็นผู้หนึ่งที่เริ่มต้นการสร้างงานศิลป์ด้วยการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดมาแล้วกว่า 10 แห่ง
หลังจากนั้นจึงได้สร้างสรรค์ผลงานของตนเองในรูปแบบพุทธศิลป์จนสามารถจัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวมาแ
ล้วกว่า 3 ครั้ง โดยการแสดงนิทรรศการเดี่ยวครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4
หากแต่ความรู้สึกของศิลปินเปรียบเสมือนได้กลับมาสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมบนฝาผนังวัดอีกครั้ง
และที่สำคัญการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจากอ.พิชัย นิรันต์ ศิลปินแห่งชาติ
สาขาทัศน์ศิลป์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ.
 
 

 

 

 

เทวธรรม-2   เทวธรรม-3   เทวธรรม-4   เทวธรรม-5