เติมพลังสุขภาพ เติมพลังสดใสใส่ชีวิต งานสุขภาวะดี วิถึไทย ครั้งที่ 3

เติมพลังสุขภาพ เติมพลังสดใสใส่ชีวิต งานสุขภาวะดี วิถึไทย ครั้งที่ 3

วันและเวลา : 26 - 29 กรกฎาคม 2555
10.00 - 21.00 น.

สถานที่ : อาคาร 5-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

หมวดหมู่ : งานแสดงสินค้า

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

เติมพลังสุขภาพ เติมพลังสดใสใส่ชีวิต งานสุขภาวะดี วิถึไทย ครั้งที่ 3

 

 

 

 

 

ความผาสุกในชีวิต” ถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายสูงสุดของคนเราในปัจจุบัน ที่แวดล้อมไปด้วยมลภาวะต่าง ๆ ความเครียดจากการทำงาน ซึ่งนำมาสู่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ตามมา การสร้างนิสัยใส่ใจสุขภาพ “HealthyLifestyle” จึงถือเป็นวิธีที่จะนำไปสู่การสร้างความผาสุกในชีวิต ทั้งต่อตนเองและครอบครัว ไปพร้อมๆ กัน ขณะที่กระแสการรักษาสุขภาพเพื่อป้องกันโรคภัย (Preventive Healthcare) ได้รับความสนใจมากขึ้นอย่าง ต่อเนื่องจนเป็นแรงผลักดันทำให้เกิดความมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน นำโดย TAHPER  สนับสนุนโดย  สสส. Thailand Health & Wellness 2012 สุขภาวะดี วิถีไทย ครั้งที่ 3 สุดยอดงานแสดงสินค้าและบริการเพื่อคนรักสุขภาพแห่งปี สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้คนไทยรู้จักการระวังป้องกัน รวมทั้งส่งเสริมการดูแลสุขภาพอย่างจริงจัง 
พบกับ Wellness Trends  กลยุทธ์สร้างความอยู่ดี มีสุข เพื่อคนทุกวัย เพื่อคนไทยทุกคน
 
  • Think Well - ฝึกจิตให้คิดดี มีสุข 
  • Be Fit - ออกกำลังกายให้อ่อนวัย สดใส
  • Eat Right – ใส่ใจอาหาร รับประทานเพื่อสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
เติมพลังสุขภาพ เติมพลังสดใสใส่ชีวิต งานสุขภาวะดี วิถึไทย ครั้งที่ 3-2   เติมพลังสุขภาพ เติมพลังสดใสใส่ชีวิต งานสุขภาวะดี วิถึไทย ครั้งที่ 3-3   เติมพลังสุขภาพ เติมพลังสดใสใส่ชีวิต งานสุขภาวะดี วิถึไทย ครั้งที่ 3-4   เติมพลังสุขภาพ เติมพลังสดใสใส่ชีวิต งานสุขภาวะดี วิถึไทย ครั้งที่ 3-5   เติมพลังสุขภาพ เติมพลังสดใสใส่ชีวิต งานสุขภาวะดี วิถึไทย ครั้งที่ 3-6  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : บริษัท Globetrade Ltd
โทร: 0-2627-9038
โทรสาร: 0-2722-7479
อีเมล์ : info@thailandhealthandwellness.com

เว็บไซต์ : http://www.thailandhealthandwellness.com,http://www.impact.co.th