อาว | บริววิ่ง รูม

อาว | บริววิ่ง รูม

วันและเวลา : 3-11 ธันวาคม 2559
-

สถานที่ : หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

หมวดหมู่ : งานนิทรรศการ

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

อาว | บริววิ่ง รูม

 

 

"Brewing Room" เกิดจากแนวคิด 3 อย่าง คือ Art Taste และ Relax โดยออกแบบให้คำนึงถึงการใช้งานของลูกค้าเป็นหลัก ทั้งการออกแบบพื้นที่ การเลือกใช้วัสดุที่เรียบง่าย ให้ลูกค้าได้สัมผัสถึงความเป็น "ธรรมชาติ" และเติมสีสันลงไปในงานออกแบบ เพื่อบ่งบอกถึง “อารมณ์ และ “ความรู้สึก” เปรียบเสมือนการสร้างงานศิลปะในพื้นที่แห่งการใช้ชีวิต
 
Our | Design Partners สตูดิโอออกแบบตกแต่งพื้นที่ ร้านค้า สำนักงาน ที่ใช้องค์ประกอบของศาสตร์เเละศิลป์ ในการสร้างผลงานให้เป็น "รูปธรรม" โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ใส่ใจการเลือกวัสดุเพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลงาน เพื่อบ่งบอกอารมณ์ ความรู้สึก และถ่ายทอดตัวตนลงไปในผลงานการออกแบบ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :