อริยะบุคคล สาธุ

อริยะบุคคล สาธุ

วันและเวลา : 23 เมษายน - 24 พฤศภาคม 2552
วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 10.00 -19.00 น. วันอาทิตย์ เวล่า 11.00-18.00 น.

สถานที่ : Number 1 Gallery, ชั้น B1 , The Silom Galleria

หมวดหมู่ : งานแสดงศิลปะ

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

การกำเนิดเกิดมาแห่งตัวตน เพศ วรรณะ ฐานะ รูปลักษณ์ ลักษณะทางกายภาพ ล้วนเป็นสิ่งที่ดวงตามองเห็นได้อย่างชัดเจน หากแต่ความชัดเจน กลับกลายเป็นความชัดเจนที่คลุมเครือ ลางเลือน ความเป็นจริงแปรเปลี่ยนป็นความจริงที่บิดเบือน และเสื่อมสลายไปในที่สุด… ในขณะเดียวกัน กลับมีสิ่งหนึ่งกำเนิดเกิดก่อขึ้นมาพร้อมกัน การกระทำซึ่งคุณงามความดี โดยไม่ถูกห้อมล้อมด้วยกรอบแห่งรูปลักษณ์ กลับเป็นสิ่งที่แสดงถึง "อริยะบุคคล" ได้อย่างถึงแก่น โดยปราศจาคข้อโต้แย้งใดๆ

ผลงานชุดนี้ของอลงกรณ์ หล่อวัฒนา เป็นผลงานชุดใหม่ ที่อาศัยการตีความจากประสบการณ์ แสดงออกซึ่งความเป็นจริงแห่งสัจธรรม โดยไม่ได้ยึดติดกับรูปลักษณ์ภายนอก เหมือนดั่งเช่นผลงานของเขา ที่มีการคลี่คลายพัฒนาเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา

อริยะบุคคล สาธุ-2   อริยะบุคคล สาธุ-3  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : Tel: +66 (0) 8 1567 9671, +66 (0) 2630 3381