สายธารพระราชไมตรี

สายธารพระราชไมตรี

วันและเวลา : 2-3 ธันวาคม 2559
-

สถานที่ : มหิดลสิทธาคาร

หมวดหมู่ : คอนเสิร์ต

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

สายธารพระราชไมตรี

 

 

วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (TPO) ในความร่วมมือกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลและบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสประสบการณ์และซาบซึ้งไปกับพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในคอนเสิร์ตสุดประทับใจ “สายธารพระราชไมตรี” คอนเสิร์ตที่รวบรวมบทเพลงพระราชนิพนธ์ บรรเลงโดยวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (ทีพีโอ) (ที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับเกียรติอันสูงสุดได้ถวายการแสดงดนตรีต่อหน้าพระพักตร์เนื่องในงาน “ศิริราชคอนเสิร์ต เทิดไท้องค์อัครศิลปิน” ณ โรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2553 ซึ่งครั้งนั้นถือเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายที่ได้ทรงเสด็จทอดพระเนตรในช่วงพระชนมายุของท่าน) พร้อมด้วยศิลปินรับเชิญมากมาย ไม่ว่าจะเป็น รัดเกล้า อามระดิษ, ธีรนัยน์ ณ หนองคาย, สิงโต นำโชค ศิลปินนักร้องจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์และคณะนักร้องประสานเสียงจากมหาวิทยาลัยมหิดลมากกว่า 250 ชีวิต รวมไปถึงศิลปินที่เคยได้รับโอกาสถวายงานอย่างใกล้ชิด อาทิเช่น สันติ ลุนเผ่, กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ, Cheryl J.Hayes เป็นต้น ที่จะมาร่วมถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านด้วยหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ได้ทรงพระราชทานบทเพลงพระราชนิพนธ์เหล่านี้ให้เป็นมงคลต่อชีวิตผู้คน ศิลปิน และนักดนตรีสืบไป
 
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 นี้ ในเวลา 19.00 น. และวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 16.00 น. ณ หอแสดงดนตรีมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
คอนเสิร์ต:
2 ธันวาคม 2559 / 19.00 น. / มหิดลสิทธาคาร
3 ธันวาคม 2559 / 16.00 น. / มหิดลสิทธาคาร
 
วาทยกร : พันเอก ประทีป สุพรรณโรจน์

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :