สาขาออกแบบเฟอร์นิเจอร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ | เฟอร์วีฟวิ่ง เฟอร์นิเจอร์ โดย มทร.ล้านนา

สาขาออกแบบเฟอร์นิเจอร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ | เฟอร์วีฟวิ่ง เฟอร์นิเจอร์ โดย มทร.ล้านนา

วันและเวลา : 3-11 ธันวาคม 2559
-

สถานที่ : หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

หมวดหมู่ : งานนิทรรศการ

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

สาขาออกแบบเฟอร์นิเจอร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ | เฟอร์วีฟวิ่ง เฟอร์นิเจอร์ โดย มทร.ล้านนา

 

 

ผลงานเฟอร์นิเจอร์จำนวน 5 ชุด ได้แก่ ชั้นวางของอเนกประสงค์แบบถอดประกอบในชื่อ Bik และชุด เก้าอี้อาร์มแชร์รูปทรงทันสมัยด้วยการผสมเทคนิคท้องถิ่นอีก 4 ชุด ได้แก่ Fusion Armchair, Kong, Leaves, Ban Baan ซึ่งผลงานทุกชิ้นต่างบอกเล่าถึงวิธีการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ในการออกแบบ พร้อมส่งเสริมและหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ด้านการใช้งานให้ทันกับยุคสมัย
 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม สาขาวิชาออกแบบเฟอร์นิเจอร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ มุ่งมั่นผลิตนักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีความเป็นเลิศในวิชาชีพในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านศิลปกรรม การออกแบบและสถาปัตยกรรม ร่วมกับการคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนางานวิจัยสู่ระดับชาติและสากล

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :