วิกหัวหิน เธียเตอร์ ซีซั่น 2016

วิกหัวหิน เธียเตอร์ ซีซั่น 2016

วันและเวลา : 18 พฤศจิกายน 2559 – 5 มีนาคม 2560
-

สถานที่ : วิกหัวหิน บ้านหัวนา จ.ประจวบคีรีขันธ์

หมวดหมู่ : งานนิทรรศการ

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

VIC HUA HIN THEATRE SEASON 2016

 

 

NOV 2016 – MAR 2017 (SAT – SUN)

ณ วิกหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

“Live and Learn through Arts and Culture”

 

ครั้งแรกในการผนึกพลังสร้างสรรค์แห่งวงการศิลปะของเมืองไทย นำโดย ครูเล็ก-ภัทราวดี มีชูธน ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2557และ กลุ่มศิลปินที่เป็นครูอาจารย์ระดับแนวหน้าของไทยและต่างประเทศ อาทิ

ปวิตร มหาสารินันทน์ (ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), รองศาสตราจารย์ เจฟฟรี มาร์ค รอกแลนด์ (Kent State University, USA) และสรร ถวัลย์วงศ์ศรี (สาขาศิลปะการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา), ราชนิกร แก้วดี, วรรณศักดิ์ ศิริหล้า และ Sun Dance Theatre, Documentary Club และ Kuricorder & Friends นำเสนองานแสดงศิลปะหลากหลายรูปแบบ อาทิ ดนตรี นาฏศิลป์ ละครเวที กายกรรม ภาพยนตร์สารคดี และ นิทรรศการภาพถ่าย

เพื่อร่วมกันค้นหา พัฒนา และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ในยุคปัจจุบัน

 

นอกเหนือจากนี้ ครูเล็ก ยังได้บูรณาการทางการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนของโรงเรียนภัทราวดี หัวหิน เยาวชนอันเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ ได้แสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะเสริมสร้างการจัดการเฉกเช่นเดียวกับมืออาชีพ

 

การแสดงทุกชุดจะปิดท้ายด้วยการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น ระหว่างศิลปินผู้สร้างสรรค์งานกับผู้ชม

โดยมุ่งหวังว่าโครงการนี้จะสร้างประสบการณ์อันแปลกใหม่ ช่วยจุดประกายความคิดในหลากหลายมิติให้แก่เยาวชน และผู้ชมทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :