รับอรุณเบิกฟ้าวันปีใหม่ ณ พนมรุ้ง

รับอรุณเบิกฟ้าวันปีใหม่ ณ พนมรุ้ง

วันและเวลา : 31 ธ.ค. 53 – 1 ม.ค. 54
-

สถานที่ : อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ

หมวดหมู่ : งานเทศกาล

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

ผู้จัด : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

รายละเอียด :

จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ กรมศิลปากร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงาน “รับอรุณเบิกฟ้า วันปีใหม่ ณ พนมรุ้ง” ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ - วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการสืบสานศรัทธาในพระพุทธศาสนาและสร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชน รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์ เปิดเผยว่า ประเพณีการเดินขึ้นเขาพนมรุ้งเริ่มขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๑ โดยความคิดริเริ่มของท่านเจ้าคุณโอภาส ธรรมญาณ วัดท่าประสิทธิ์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้เดินทางมาเพื่อปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ณ เขาพนมรุ้ง ท่านได้เห็นความงดงามตระการตาของปราสาทพนมรุ้ง ซึ่งในครั้งนั้นบริเวณปราสาทพนมรุ้งในขณะนั้นยังเป็นป่าทึบ มีสัตว์ร้ายต่างๆ เช่น เสือ หมี ช้าง งู เป็นจำนวนมาก ทางเดินขึ้นจากพื้นล่างยังไม่มี

ดังนั้นท่าน เจ้าคุณโอภาสจึงได้ประชุมญาติโยมชาวบ้านจากบ้านบุ ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ชักชวนชาวบ้าน ให้ร่วมมือกันถากถางทางขึ้นสู่ปราสาทพนมรุ้ง ใช้เวลาประมาณ ๓ เดือน ในการทำทางขึ้นจากบ้านบุ (ตำบลจระเข้มาก อำเภอ ประโคนชัย) ตัดทางมาที่บัวราย (สระเพลง) ที่บริเวณเชิงเขา ผ่านขึ้นมาที่องมงตาเมาถึงบริเวณโรงช้างเผือก และช่วยกันถากถางบริเวณลานหน้าปราสาทหินพนมรุ้งให้เป็นลานกว้าง เพื่อให้ประชาชนได้ไปนมัสการและปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลอง อันเป็นการสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาและความสามัคคีในหมู่ประชาชน และเป็นผลานิสงส์แห่งความเพียรในการเดินขึ้นเขาโดยไม่ใช้พาหนะใดๆ

ซึ่งชาวบุรีรัมย์มีความเลื่อมใสศรัทธา และเชื่อกันว่าบริเวณเขาพนมรุ้งทั้งในอดีต และปัจจุบันเป็นดินแดนที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากเป็นที่สถิตของทวยเทพ เทวาอารักษ์ ผู้พิทักษ์ปราสาทพนมรุ้งจึงเชื่อว่าการเดินขึ้นเขาจะต้องสำรวมทั้งกาย วาจา และใจ ประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงาม พูดจาสุภาพ อ่อนโยน มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ และไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ตีรันฟันแทง หรือฉกชิงวิ่งราวเป็นอันขาด มิฉะนั้นจะเกิดเหตุอาเพศอย่างรุนแรงต่างๆ อาทิ เกิดพายุ ฝนตก และฟ้าผ่า ซึ่งจะทำให้มีอันตรายทั้งต่อคนที่ก่อเหตุและผู้อื่น สิ่งเหล่านี้นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สะท้อนให้เห็นถึงความเคารพต่อศาสน สถานที่ตนนับถือบูชา

ททท. สำนักงานสุรินทร์ จึงขอเชิญชาวไทยทุกท่าน ร่วมขบวนบุญเดินขึ้นเขารับอรุณเบิกฟ้า วันปีใหม่ ณ พนมรุ้งเพื่อเสริมสิริมงคลวันปีใหม่ นอกจากนี้ท่านยังสามารถเดินทางไปชมแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในบริเวณใกล้ เคียงโดยอยู่ห่างจากปราสาทพนมรุ้ง มีระยะทางประมาณ ๘ – ๒๕ กิโลเมตร ดังนี้

• ปราสาทเมืองต่ำ ปราสาทขอมที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามโดดเด่น มีลักษณะของศิลปะขอมแบบ บาปวน – คลัง ตัวปราสาทประกอบด้วยปรางค์อิฐ ๕ องค์ สร้างอยู่บนฐานเดียวกัน

• วัดเขาอังคาร วัดที่มีการก่อสร้างอาทิ โบสถ์ ศาลาและอาคารต่าง ๆ เลียนแบบสถาปัตยกรรมสมัยต่าง ๆ หลายหลายรูปแบบ ภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวพุทธชาดกเป็นภาษาอังกฤษ และใบเสมาหินทรายสมัยทวารวดีที่ถูกค้นพบหลายชิ้น

• เขื่อนลำนางรอง เป็นเขื่อนดิน มีถนนลาดยางบนสันเขื่อนสำหรับชมทัศนียภาพ และมีร้านอาหารที่ตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำเหมาะแก่การมาพักผ่อนแบบครอบครัว

• ปราสาทหนองหงส์ อยู่ด้านซ้ายห่างจากเขื่อนลำนางรองประมาณ ๕๐๐ เมตร เป็นปราสาทหินขนาดเล็กประกอบด้วยปรางค์ ๓ องค์ ก่อด้วยอิฐ ตั้งบนฐานก่อด้วยศิลาแลงต่อเนื่องเป็นฐานเดียวกัน จากหลักฐานและศิลปกรรมที่พบตรงกับศิลปะขอมแบบบาปวนมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖

รับอรุณเบิกฟ้าวันปีใหม่ ณ พนมรุ้ง-2  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. ๐ ๔๔๖๒ ๐๑๗๑ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โทร. ๐ ๔๔๗๘ ๒๗๑๕ - ๖ ททท. สำนักงานสุรินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๔๔๔๗ - ๘ www.tourismthailand.org/surin หรือ e-mail : tatsurin@tat.or.th