มิตร

มิตร

วันและเวลา : 3-11 ธันวาคม 2559
-

สถานที่ : หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

หมวดหมู่ : งานนิทรรศการ

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

มิตร

 

 

การเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ธรรมดาให้พิเศษขึ้นด้วยการค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ภายใต้บริบทเดิม ด้วยการศึกษาเชิงลึกถึงวิถีชีวิตในปัจจุบัน จนค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างคนและสัตว์ที่เชื่อมโยงกัน จนเกิดเป็นเฟอร์นิเจอร์ ที่คำนึงถึงผู้ใช้และสัตว์เลี้ยงแสนรัก ทั้งยังเลือกใช้วัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 
พลพิศิษฐ์ พงศ์พิทยา และลลิตภัทร ลิ้มรุ่งเรือง สองนักออกแบบและเมคเกอร์จากกรุงเทพฯ ที่จริงจังกับการออกแบบด้วยการทำวิจัย ลงพื้นที่ถ่ายรูปเก็บข้อมูล และเฝ้าสังเกตข้อจำกัดของการใช้ชีวิต ความซับซ้อน ความสัมพันธ์ และศึกษาพฤติกรรมของสัตว์โดยเฉพาะแมว เพื่อสร้างสรรค์งานออกแบบที่เข้าใจผู้ใช้งานจริงและเป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงทุกตัว

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :

Mid