มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย และไหว้ครูมวยไทยโลก

มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย และไหว้ครูมวยไทยโลก

วันและเวลา : 10 -17 มีนาคม 2553

สถานที่ : ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมวดหมู่ : งานกีฬา

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

กิจกรรม

การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับมวยไทย เชิญค่ายมวยไทยที่มีชื่อเสียงและอดีตนักมวยไทยในอดีตร่วมแสดงผลงาน
ออกร้านจำหน่ายอุปกรณ์กีฬามวยไทยและจำหน่ายของที่ระลึกเกี่ยวกับมวยไทย
การอบรมสัมมนามวยไทยและผู้ประกอบการธุรกิจมวยไทย โปรโมเตอร์ แลกเปลี่ยนนักมวยและร่วมการส่งเสริมมวยไทย
การจัดการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น/อาชีพ การแข่งขันศิลปะแม่ไม้มวยไทย การจัดการแข่งขันคีตมวยไทย
การจัดการแข่งขันกระบี่กระบอง
การจัดเดินวิ่งวันมวยไทย
การประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่มวยไทย
การจัดประกวดดนตรี ปี่กลองมวยไทย
การจัดพิธีครอบครูมวยไทย และจัดพิธีบวงสรงนายขนมต้ม

มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย และไหว้ครูมวยไทยโลก-2  

รายละเอียดเพิ่มเติม :