พีพีดีเอ็ม 2011

พีพีดีเอ็ม 2011

วันและเวลา : 21-24 กุมภาพันธ์ 2555
-

สถานที่ : โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซูเวอรินจ์ กรุงเทพ

หมวดหมู่ : งานประชุม

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

ผู้จัด : คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ สมาคมนักกีฏะวิทยาแห่งประเทศไทย และสมาคมพืชสวนโลก

รายละเอียด :

 

งานประชุมวิชาการนานาชาติ Postharvest Pest and Disease Management in Exporting Horticultural Crops (PPDM2011)
 
ด้วยคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ สมาคมนักกีฏะวิทยาแห่งประเทศไทย และสมาคมพืชสวนโลก (ISHS) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการ International Conference on Postharvest Pest and Disease Management in Exporting for Horticultural Crops ในวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2555 ที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซูเวอรินจ์ กรุงเทพ
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย นักศึกษา ผู้ประกอบส่งออกและเกษตรกรหัวก้าวหน้า ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการตรงสำหรับการป้องกันและควบคุมแมลงศัตรูพืชและโรคหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการส่งออกผักผลไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
พีพีดีเอ็ม 2011-2   พีพีดีเอ็ม 2011-3   พีพีดีเอ็ม 2011-4   พีพีดีเอ็ม 2011-5  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : โทร: (662)-470-7722 ถึง 26
แฟกซ์: (662)-452-3750

เว็บไซต์ : http://www.kmutt.ac.th/ppdm2011