พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันและเวลา : 6 พฤษภาคม 2555
9.00 - 16.30 น.

สถานที่ : พิพิธภัณฑ์ผ้า หอรัษฎากรพิพัฒน์ พระบรมมหาราชวัง

หมวดหมู่ : งานนิทรรศการ

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

 

 

 

 

 

 

ถือเป็นโอกาสดีของคนที่มีโอกาสไปไหว้สักการะพระแก้วมรกต และเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ภายในพระบรมมหาราชวัง เพราะล่าสุด “หอรัษฎากรพิพัฒน์” ที่ได้รับการบูรณะปรับปรุงให้เป็น พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผ้าไทย และประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายของคนไทย จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 พ.ค. 2555 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ในวันที่ 26 เม.ย. เวลา 17.30 น.

 

 

 

 

ก่อนเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการ คณะทำงานพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ นำโดย น.ส.ปิยวรา ทีขะระ หัวหน้าคณะทำงานพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ บุตรสาว ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้นำชมมรดกทางหัตถศิลป์อันล้ำค่าด้วยตัวเอง เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา พร้อมอธิบายว่า พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นศูนย์กลางการเก็บรักษาและจัดแสดงผ้าประเภทต่าง ๆ ซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งจัดแสดงฉลองพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงนำความเป็นไทยออกไปสู่สากล และก่อให้เกิดรายได้กลับมาสู่ผู้ผลิตในประเทศ

 

 

 

 

ภายในพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ มีห้องจัดแสดงทั้งหมด 4 ห้อง ซึ่งแบ่งเป็นการแสดง 3 นิทรรศการ ห้องจัดแสดง 1 นิทรรศการ “ราชพัสตราจากผ้าไทย” จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดสากลผ้าไทย ที่ทรงฉลองระหว่างเสด็จฯ เจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ซึ่งตัดเย็บโดยนักออกแบบไทยและต่างชาติ และเป็นเพียงห้องเดียวที่จัดแสดงฉลองพระองค์ผ้าไหมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นฉลองพระองค์ระหว่างเสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎรในปี พ.ศ. 2528 ตัดเย็บโดย นายสมภพ หลุยลาภประเสริฐ จากห้องเสื้อยูไลย ส่วนห้องจัดแสดง 2 นิทรรศการ “ไทยพระราชนิยม” จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทย ซึ่งเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยในปัจจุบัน 8 แบบด้วยกันคือ ไทยเรือนต้น, ไทยจิตรลดา, ไทยอัมรินทร์, ไทยบรมพิมาน, ไทยดุสิต, ไทยจักรี, ไทยศิวาลัย และไทยจักรพรรดิ รวมกว่า 30 องค์ พร้อมชมวีดิทัศน์ความเป็นมาและวิธีการสวมเครื่องนุ่งห่มชุดไทยสมัยโบราณและปัจจุบัน ส่วนห้องจัดแสดง 3 และ 4 นิทรรศการ “พระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อแผ่นดิน” บอกเล่าเรื่องราวจุดกำเนิดแห่งศิลปาชีพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยที่ อ.นาหว้า จ.นครพนม จวบจนปัจจุบัน
 
“นิทรรศการจะมีการเปลี่ยนหมุนเวียนทุกปี เพื่อให้ผู้เข้าชมแล้วได้มีโอกาสกลับมาชมอีก แต่ครั้งนี้จะจัดแสดงนานประมาณ 1-2 ปี  เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา80 พรรษา ด้านการดูแลรักษาฉลองพระองค์ทั้งหมดต้องผ่านกระบวนการอนุรักษ์ หากชำรุดต้องมีการซ่อมแซม พร้อมปรับอุณหภูมิห้องให้มีความชื้นสัมพัทธ์ 55-56 RH ป้องกันราขึ้น และควบคุมแสงสว่าง  50 LUX ป้องกันผ้าซีดจางและแห้งกรอบ และมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกามาให้คำปรึกษาด้วย” หัวหน้าคณะทำงานพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ กล่าว    
 
ด้าน ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ กล่าวว่า นอกจากผู้ที่เข้าชมจะได้ชื่นชมความสวยงามของผ้าไทย ส่วนหนึ่งอยากให้เห็นการทรงงานจริงจัง ด้วยพระวิริยอุตสาหะของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อช่วยชาวนา ชาวไร่ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงอนุรักษ์ผ้าไทย  หากพระองค์ไม่ได้ทรงงานเหล่านี้จะสูญไปหมดในประเทศไทย ดังพระราชเสาวนีย์ที่ทรงเคยกำชับว่า “แม้ผ้าถูเรือนก็อย่าละเลย” เพราะอาจพบผ้าลายโบราณ ซึ่งจะสืบไปถึงช่างทอและเรื่องราวต่าง ๆ ได้

 

 

 

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ-2   พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ-3   พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ-4   พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ-5   พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ-6   พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ-7   พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ-8   พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ-9   พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ-10   พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ-11   พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ-12   พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ-13   พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ-14  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เว็บไซต์ : www.QueenSirikit|MuseumOfTextiles.org.