ปิยวัฒน์ ชื่นชม | ชิค เดย์เบด

ปิยวัฒน์ ชื่นชม | ชิค เดย์เบด

วันและเวลา : 3-11 ธันวาคม 2559
-

สถานที่ : หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่

หมวดหมู่ : งานนิทรรศการ

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

ปิยวัฒน์ ชื่นชม | ชิค เดย์เบด

 

 

แนวคิดการออกแบบที่หยิบจับเอาเอกลักษณ์ของงานจักสานของไทยมาเล่าเรื่องใหม่ เลือกใช้รูปแบบในการสานมาเป็นส่วนเชื่อมต่อของชิ้นงาน กระจายแรงในระหว่างการนั่งและนอน ทั้งยังมีรูปแบบแปลกตาและสามารถใช้งานได้หลากหลาย เพื่อสร้างให้เกิดเฟอร์นิเจอร์รูปแบบใหม่ๆ ที่ยังคงรักษาความเป็นท้องถิ่นไว้อย่างครบถ้วน
 
นักศึกษาปริญญาโท จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่มีแนวคิดในการเลือกใช้วัสดุผสมผสาน เพื่อค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัย โดยไม่ละทิ้งเสน่ห์ของความดั้งเดิม ทั้งยังคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นสูงสุด

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :