ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

วันและเวลา : 16 กรกฎาคม 2554
-

สถานที่ : บริเวณที่ว่าการ อำเภอห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

หมวดหมู่ : งานเทศกาล

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของไทยกับกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ขบวนแห่เทียนยิ่งใหญ่ตระการตาจาก 21 หมู่บ้าน กิจกรรมต่างๆ ตามประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งนี้ประเพณีงานแห่เทียนนั้นจะจัดรวมกันที่บริเวณที่หน้าว่าการอำเภอห้วยกระเจา โดยทางหมู่บ้านจะนำต้นเทียนที่ได้ประดิษฐ์ทำส่งเข้าประกวด นอกจากเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของไทยที่ดีงามแล้ว ยังสร้างความสามัคคีให้เกิดแก่คนในชุมชน ในการร่วมกันทำกิจกรรม เพลงร่อยพรรษา เป็นเพลงพื้นเมืองที่เป็นการละเล่นอย่างหนึ่งของชาวจังหวัดกาญจนบุรีปัจจุบันยังร้องกันในหมู่ชาวบ้านสูงอายุ ในหมู่บ้านบางหมู่บ้านของตำบลพนมทวน ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง และตำบลห้วยกระเจาในเขต อำเภอห้วยกระเจา การเล่นเพลงร่อยพรรษานั้น จุดประสงค์สำคัญคือ เป็นการบอกบุญเรี่ยไรข้าวของเงินและสิ่งของต่างๆ เช่น ขนม ผลไม้ ฯลฯ เพื่อรวบรวมไปทำบุญวันออกพรรษาของตำบลนั้นและสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ให้แก่หมู่บ้าน

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา-2   ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา-3   ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา-4   ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา-5  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ :
- เทศบาลตำบลห้วยกระเจา โทร: +66 3467 7285
- ททท.สำนักงานกาญจนบุรี โทร: +66 3451 1200, +66 3451 2500


เว็บไซต์ : http://www.kanchanaburicity.com