ประเพณีมหาสงกรานต์ มหาธารลำปาว

ประเพณีมหาสงกรานต์ มหาธารลำปาว

วันและเวลา : 13-15 เมษายน 2554
-

สถานที่ : ทะเลมรกตอีสาน แหลมโนนวิเศษ หน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ณ แหลมโนนวิเศษ หมู่ที่ 9 อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์

หมวดหมู่ : งานเทศกาล

ข้อมูลโดย : admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

นายประมวล ศรีทอง นายอำเภอสหัสขันธ์ แจ้งกับประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า อำเภอสหัสขันธ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลโนนบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสหหัสขันธ์ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอสหัสขันธ์กำหนดจัดงานประเพณี มหาสงกรานต์ มหาธารลำปาว ทะเลมรกตอีสาน แหลมโนนวิเศษ ครั้งที่ 7 ในระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2554 ณ บริเวณเขตเทศบาลตำบลโนนบุรี ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และแหลมโนนวิเศษ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นไว้ให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอสหัสขันธ์ ตลอดจนเพื่อสร้างเศรษฐกิจในชุมชนให้เข้มแข็ง กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การประกวดเทพีสงกรานต์ การประกวดขบวนแห่สงกรานต์ การแข่งขันเต้นแอโรบิก การแข่งขันก่อเจดีย์ทราย การแข่งขันพายเรือพื้นบ้าน และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน อาทิเช่น มวยทะเล กินวิบาก วิ่งผลัดกันเสียบ และวิ่งผลัดซุปเปอร์แมน ส่วนกำหนดการจัดงานมีดังนี้วันที่ 12 เมษายน 2554 เริ่มในเวลา 09.00น. จะเป็นงานนมัสการพระพุทธปฏิมากร องค์พระพรหมภูมิปาโล ขบวนแห่พระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และขบวนแห่เทพีสงกรานต์ และวันที่ 13 เมษายน 2554 เวลา 06.00น.จะเป็นงานประเพณีทำบุญตักบาตร บวงสรวงศาลหลักเมือง งานประเพณีสงกรานต์มหาธารลำปาว ทะเลมรกตอีสาน แหลมโนนวิเศษ และการประกวด แข่งขันกิจกรรมต่างๆตามลำดับ

ประเพณีมหาสงกรานต์ มหาธารลำปาว-2   ประเพณีมหาสงกรานต์ มหาธารลำปาว-3   ประเพณีมหาสงกรานต์ มหาธารลำปาว-4   ประเพณีมหาสงกรานต์ มหาธารลำปาว-5  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เว็บไซต์ : http://songkran.tourismthailand.org