ประเพณีปอยส่างลอง

ประเพณีปอยส่างลอง

วันและเวลา : 27 มีนาคม 2556 - 25 เมษายน 2556
09.00 - 16.00 น.

สถานที่ : รอบจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมวดหมู่ : งานเทศกาล

ข้อมูลโดย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

add-mykalenda

รายละเอียด :

 

   งานดังกล่าวเป็นการบรรพชาสามเณรหมู่ตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวไต (ไทยใหญ่) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเพณีปอยส่างลองเป็นประเพณีของชาวไตที่มีความสำคัญและยิ่งใหญ่ ซึ่งจัดงานเป็นประจำทุกปีชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนาของชุนท้องถิ่น ตลอดจนการสืบทอดประเพณีจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้สืบไปชั่วลูกชั่วหลานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยเฉพาะขบวนแห่ส่างลอง (แห่ครัวหลู่) นับได้ว่ามีความสวยงามตามแบบประเพณีโบราณของชาวไตอย่างแท้จริง รวมถึงพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ทำให้ประเพณีปอยส่างลองได้รับความสนใจจากท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เดินทางเข้ามายังจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมกับการร่วมทำบุญไปพร้อมกัน ด้วยการจัดงานประเพณีปอยส่างลองในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีกำหนดการจัดงานในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
- วันที่ 27-29 มีนาคม 2556 ณ วัดม่วยต่อ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
- วันที่ 3-5 เมษายน 2556 ณ วัดหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
- วันที่ 5-7 เมษายน 2556 ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
- วันที่ 6 เมษายน 2556 ณ วัดป่าขาม อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
- วันที่ 22 -25 เมษายน 2556 ณ วัดกุงแกง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
                                       
 
วันแรก เรียกว่า วันรับส่างลอง 
  ในตอนเช้าเจ้าภาพส่างลอง ในตอนเช้าเจ้าภาพส่างลองจะนำบรรดาเด็กชายไปวัด เพื่อแต่งชุดส่างลองด้วยการนุ่งโจงกระเบนสีสดปล่อยชายด้านหลังยาวจับกลีบ คาดด้วย  เข็มขัดนาคหรือเงิน สวมเสื้อแขนกระบอกโค้งงอน เสื้อปักฉลุลายดอกไม้สีต่างๆ ศีรษะโพกผ้าแพรเกล้ามวยเสียบด้วยดอกไม้ เช่น ดอกเอื้องคำ หรือดอกไม้อื่นๆ แต่งหน้าส่างลองด้วยการ เขียนคิ้ว ทาปากสีแดงและสวมถุงเท้าสีขาวถือเป็นการแต่งตัวอลองเต็มตัว พระสงฆ์ให้ศีลให้พรอบรมสั่งสอน จากนั้น “ตะแปส่างลอง” หรือผู้ให้ขี่คอ นำส่างลองไปนมัสการสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่น ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ศาลหลักเมือง เจ้าคณะจังหวัด และญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ในขบวนจะมี “ทีคำ” หรือร่มทองคำกางกั้นบังแดดให้ส่างลอง 
 
วันที่ 2 เรียกว่า วันแห่ครัวหลู่ 
เป็นวันแห่เครื่องไทยทาน มีการแห่ส่างลองกับเครื่องไทยทานจากวัดปางล้อไปตามถนนสายต่างๆ ในช่วงเช้ามีผู้มีจิตศรัทธาร่วมขบวนมากมายเพื่อช่วยกันแบกหามเครื่องอัฐบริขาร เครื่องไทยธรรม ทั้งเล็กและใหญ่ ขบวนแห่ประกอบด้วยจีเจ่ (กังสดาล) ม้าเจ้าเมือง ต้นตะเป่ส่าพระพุทธ ต้นตะเป่ส่าพระสงฆ์ ปุ๊กเข้าแตก เทียนเงินเทียนทอง พุ่มเงินพุ่มทองอู่ต่องปานต่อง หม้อน้ำต่า อัฐบริขาร ดนตรีประโคมและขบวนแห่ส่างลอง โดยให้ส่างลองขี่คอพี่เลี้ยงเรียกว่า “ตะแปส่างลอง” มีกลดทองหรือ “ทีคำ” แบบพม่าไว้บังแดด ตอนเย็นมีการแสดงมหรสพสมโภชตามประเพณีไต ที่วัดกลางทุ่ง
 
วันที่ 3  เรียกว่า วันข่ามส่าง หรือวันหลู่ 
เป็นวันบรรพชาสามเณรและถวายเครื่องไทยทานแก่พระภิกษุสงฆ์ และเลี้ยงอาหารไต แก่ผู้ที่มาร่วมงาน เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี
 
ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวทั่วประเทศร่วมชื่นชมความสวยงามของขบวนแห่ส่างลองอันยิ่งตระการตา 
ประเพณีปอยส่างลอง-2   ประเพณีปอยส่างลอง-3   ประเพณีปอยส่างลอง-4   ประเพณีปอยส่างลอง-5   ประเพณีปอยส่างลอง-6  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : เทศบาลตำบลปาย โทร.053 - 699195
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โทร.053 - 612016
เทศบาลตำบลขุนยวม โทร.053 - 691019
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โทร.053 - 681231

เว็บไซต์ : http://www.tourismthailand.org/See-and-Do/Events-and-Festivals/Poi-San...

การเดินทาง :