ประเพณีบุญบั้งไฟ

ประเพณีบุญบั้งไฟ

วันและเวลา : 11-15 พฤษภาคม 2554
-

สถานที่ : สวนสาธารณะพญาแถน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

หมวดหมู่ : งานเทศกาล

ข้อมูลโดย : Admin

add-mykalenda

รายละเอียด :

บุญบั้งไฟ นิยมทำกันในเดือนหก ถือเป็นประเพณีสำคัญที่จะขาดไม่ได้ เพราะตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ชาวอีสานมีความเชื่อว่า ถ้าปีใดไม่จัดงานบุญบั้งไฟ ฟ้าฝนก็จะไม่ตกต้องตามฤดูกาล เกิดความแห้งแล้ง ไม่มีน้ำทำนา แต่ถ้าปีใดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ฟ้าฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาล เกิดความอุดมสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย งานบุญบั้งไฟจึงถือเป็นงานประเพณี ประจำปีที่สำคัญของชาวอีสาน พอใกล้ถึงวันงานชาวอีสานไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะกลับบ้านไปร่วมงานบุญบั้งไฟ ซึ่งเป็นงานที่สร้างความรักความสามัคคีของคนท้องถิ่นเป็นอย่างดี

ประเพณีบุญบั้งไฟ-2   ประเพณีบุญบั้งไฟ-3   ประเพณีบุญบั้งไฟ-4   ประเพณีบุญบั้งไฟ-5   ประเพณีบุญบั้งไฟ-6   ประเพณีบุญบั้งไฟ-7  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : โทร 045720951-2, 045250714

เว็บไซต์ : http://thai.tourismthailand.org/see-do/events-festivals/info-page/cat/...