บุญผะเหวดร้อยเอ็ด

บุญผะเหวดร้อยเอ็ด

วันและเวลา : 1 มีนาคม 2556 - 3 มีนาคม 2556
08.00 - 16.00 น.

สถานที่ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

หมวดหมู่ : งานเทศกาล

ข้อมูลโดย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

add-mykalenda

รายละเอียด :

 

      บุญผะเหวดร้อยเอ็ด เป็นงานบุญอันเก่าแก่ที่อยู่คู่กับชาวร้อยเอ็ดมานานกว่า 100 ปีแล้ว  การจัดงานบุญผะเหวดของชาวร้อยเอ็ดนั้น มีความเชื่อกันว่าหากได้ฟังเทศน์บุญผะเหวดครบ 13 กัณฑ์ จบภายในวันเดียวและจัดพิธีตั้งเครื่องคาย (บูชา) ได้ถูกต้อง อานิสงส์จะดลบันดาลให้ไปเกิดในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตร ซึ่งเป็นดินแดนแห่งความสุข สงบ แต่ในทางกลับกันหากตั้งเครื่องคายไม่ถูกต้อง ก็จะดลบันดาลให้เกิดอาเพศต่าง ๆ นานา
      
                                                  
 
      ทั้งนี้การจัดงานบุญผะเหวดแต่ละครั้งเป็นงานบุญสำคัญที่ทุกคนในหมู่บ้านได้แรงร่วมใจกันจัดขึ้น นอกจากการฟังเทศน์มหาชาติแล้ว ประเพณีนี้ยังแฝงไว้ด้วยความเชื่อหลายประการเข้าไว้ด้วยกัน ที่สำคัญได้แก่ ความเชื่อเรื่องพระอุปคุต ซึ่งเป็นพระผู้รักษาพิธีให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่มีพญามารมารบกวน
บุญผะเหวดร้อยเอ็ด-2   บุญผะเหวดร้อยเอ็ด-3   บุญผะเหวดร้อยเอ็ด-4   บุญผะเหวดร้อยเอ็ด-5   บุญผะเหวดร้อยเอ็ด-6   บุญผะเหวดร้อยเอ็ด-7  

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อ : จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 0 4352 7814

เว็บไซต์ : i-san.tourismthailand.org